Onwerkbaar weer en WW

0

Bij extreme weersomstandigheden zoals de huidige, kan een bedrijf stil komen te liggen, want bij erg slecht weer, zoals strenge vorst, sneeuw, overstromingen, gladheid, dooi of hoog water kan er vaak niet buiten gewerkt worden. Soms is dan WW mogelijk.

Het lijkt erop dat Nederland te maken krijgt met een koudegolf. De komende dagen gaat het waarschijnlijk opklaren en kan het 10 tot 15 graden gaan vriezen. Dat meldt MeteoConsult. Een goede gelegenheid om de regels rond ‘WW bij onwerkbaar weer’ eens goed door te nemen.

WW bij onwerkbaar weer

Afhankelijk van de cao die van toepassing is kan een werkgever onder bepaalde voorwaarden voor zijn werknemer een ‘WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’ aanvragen. De website van UWV geeft hiervoor duidelijke richtlijnen.

Melden van onwerkbaar weer

Als er sprake is van onwerkbaar weer, dan moet de werkgever dat melden op de eerste werkdag waarop zijn werknemers niet kunnen werken. Dit kan via de website van het UWV. Hiervoor kan het formulier ‘Melding verzuim wegens onwerkbaar weer’ worden gebruikt. Dit geldt ook als de werkgever de eerste dagen nog het loon van zijn werknemers moet doorbetalen. De werknemer hoeft pas weer een melding te doen als zijn werknemers tussen de periodes van verzuim ten minste een volledige week hebben gewerkt.

Wanneer WW bij onwerkbaar weer?

De werkgever moet er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden. Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • De werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken.
 • De werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Werkt hij normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken.
 • Het onwerkbare weer valt niet meer onder het normale bedrijfsrisico van de werkgever.
 • De werkgever is niet meer verplicht om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

Werkgevers die de WW willen aanvragen moeten hiervoor het formulier ‘Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’ gebruiken. Er kan alleen WW wegens onwerkbaar weer worden aangevraagd voor werknemers die daadwerkelijk met het weer te maken hebben, zoals bijvoorbeeld dakdekkers.

Loondoorbetaling

In sommige sectoren kan er gemiddeld enkele dagen per jaar niet worden gewerkt door onwerkbaar weer. De financiële gevolgen van onwerkbaar weer horen gedeeltelijk bij het normale bedrijfsrisico van de werkgever. De werkgever moet het loon daarom meestal eerst zelf doorbetalen. Als het onwerkbare weer langer duurt dan wat voor de werkgever onder het normale bedrijfsrisico valt, dan hoeft hij het loon niet meer door te betalen. De werkgever kan dan voor zijn werknemers een uitkering aanvragen. Raadpleeg de betreffende cao om vast te stellen hoelang  het loon moet worden doorbetaald tijdens onwerkbaar weer.

Geen WW wegens onwerkbaar weer

Tijdens periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee:

 • feestdagen;
 • bijzonder verlof;
 • rustdagen;
 • atv-uren en roostervrije dagen;
 • vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen;
 • al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers;
 • dagen waarop uw werknemer in detentie is.

Onwerkbaar weer en de uitzendbranche

Ook werkgevers in de uitzendbranche kunnen soms WW wegens onwerkbaar weer aanvragen voor uitzendkrachten. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.
Deze voorwaarden en meer informatie is te vinden op de website van UWV >>

Zie ook:
> Bouwvakker werkt door in de vrieskou

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.