Ontstaan conflict schuld van werkgever: arbeidsongeschiktheid en ontslag aan werkgever toe te rekenen.

0

De werkgever in deze zaak heeft schuld aan het ontstaan van een arbeidsconflict dat leidt tot arbeidsongeschiktheid en uiteindelijk tot ontslag vanwege die arbeidsongeschiktheid. Ondanks het feit dat de re-integratie mislukt door factoren die bij de werknemer liggen, is het ontslag volgens de kantonrechter en het hof toch kennelijk onredelijk. De werkgever moet betalen.

De situatie

Een goed functionerende onderwijzeres geeft in haar functioneringsgesprek aan dat er ‘roofbouw’ wordt gepleegd op haar lichaam: zij staat al een aantal jaar voor grote en ‘zware groepen’ . De schoolleiding negeert dit duidelijke signaal, zij onderneemt geen actie. Later in het jaar zet de schoolleiding de onderwijzeres onder druk om haar 50e verjaardag te vieren terwijl zij duidelijk heeft aangegeven gezegd dat zij dat niet wil. Twee maanden later is de onderwijzeres arbeidsongeschikt. Als ze uiteindelijk aan de slag gaat op een andere school, mislukt deze re-integratie doordat ze moeilijk afstand kan nemen van het arbeidsconflict. Ze wordt opnieuw ziek en de werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op. De onderwijzeres stapt hierop naar de kantonrechter.

De vraag

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag van de onderwijzeres kennelijk onredelijk is en wijst een schadevergoeding toe van € 100.000. De werkgever is het niet eens met deze uitspraak en gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het hof vindt dat de werkgever niet goed heeft gereageerd op het signaal van de onderwijzeres.Het hof vindt ook de inspanningen van de werkgever om de onderwijzeres te laten re-integreren niet voldoende. Het is niet duidelijk geworden wat de werkgever precies heeft gedaan, naast het voeren van gesprekken en het vergoeden van de kosten van een psycholoog. Het hof kwalificeert ontslag, net als de kantonrechter, als kennelijk onredelijk. De belangrijkste beweegreden daarbij is dat de werkgever een verwijt valt te maken van het ontstaan van het conflict. De arbeidsongeschiktheid en het daaropvolgende ontslag zijn daardoor aan de werkgever toe te rekenen.

In de praktijk

Ook al slaagt een re-integratie niet door factoren die bij de werknemer liggen, toch kan de werkgever in zo’n geval opdraaien voor de kosten van het ontslag. Als hij schuld heeft aan het ontstaan van een conflict dat leidt tot arbeidsongeschiktheid en het ook nog eens onduidelijk blijft wat de re-integratie-inspanningen waren, is daarmee de aansprakelijk snel vastgesteld. Uit dit arrest blijkt ook weer het grote belang van een gedegen re-integratieplan en de verslaglegging van het proces.  Dat is niet alleen zorgvuldig, maar daarmee kunnen de inspanningen in een  rechtszaak ook aangetoond worden.

Bron: LJN BH4244
Gerechtshof Arnhem
Procedure: hoger beroep kort geding
Datum: 20-01-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.