Ontslagverzoek tijdens herplaatsingstraject prematuur

0

De Friesland Bank heeft voor de tweede keer een aantal ontbindingsverzoeken ingediend voor medewerkers die nog tot januari 2010 in een herplaatsingstraject zitten. Nu het er naar uit ziet dat de medewerkers niet herplaatst kunnen worden, verzoekt de bank om ontbinding per 15 januari 2010 met de mogelijkheid om de ontbindingsverzoeken in te trekken in het geval herplaatsing alsnog lukt. De kantonrechter wijst de verzoeken, net als in oktober, af omdat er niet nu al vastgesteld kan worden dat er in januari volgend jaar een verandering in de omstandigheden is die de ontbindingen rechtvaardigen.

De situatie

Friesland Bank is op dit moment bezig met een reorganisatie. In het sociaal plan is afgesproken dat voor de werknemers in het herplaatsingstraject op tijd een ontbindingsverzoek zal worden ingediend, zodat hun arbeidsovereenkomst eindigt op dezelfde datum als het herplaatsingstraject eindigt.

Friesland Bank heeft in oktober drie verzoeken ingediend die zijn afgewezen. De bank dient nu voor vijf medewerkers een ontbindingsverzoek in, onder andere voor een 44-jarige senior bankier die sinds 2004 in dienst is. Zijn functie vervalt bij de reorganisatie en de bank heeft vastgesteld dat er op dit moment voor de man geen andere functie beschikbaar is.

De vraag

De bank vraagt om ontbinding per 15 februari 2010 onder toekenning van een vergoeding van ruim 30.000. Om problemen met een onherroepelijke beschikking te voorkomen als de man alsnog herplaatst wordt, verzoekt de bank de kantonrechter om de mogelijkheid om het ontbindingsverzoek in te trekken of een voorwaardelijke beschikking te geven. De werkgever acht de kans op op herplaatsing klein.

Het oordeel

De kantonrechter stelt, net als in de uitspraak van 30 oktober, vast dat de werknemer nu nog in een herplaatsingstraject zit dat op 15 januari 2010 eindigt. Als herplaatsing niet lukt is er sprake van een verandering in de omstandigheden die een beëindiging rechtvaardigt. Maar het is ook mogelijk dat de werknemer alsnog herplaatst wordt. De verandering in de omstandigheden kan dus op dit moment niet vastgesteld worden. Het is de taak van de kantonrechter om de op grond van de feiten vast te stellen of er reden is voor ontbinding. En de feiten van dit moment zijn geen reden voor ontbinding, dus de ontbinding wordt afgewezen.

Intrekkingstermijn

Volgens artikel 7:685 lid 9 BW moet de rechter bij een ontbinding waarbij een vergoeding wordt toegekend een termijn stellen waarbinnen de verzoeker zijn ontbindingsverzoek alsnog mag intrekken. De vraag of dat ook geldt voor een intrekking in verband met de afloop van een herplaatsingstraject, blijft in de rechtszaak onbesproken.

LJN BK3260
Kantonrechter Leeuwarden
Ontbindingsprocedure art. 7:685 BW
Eerste aanleg
13 november 2009

> Eerdere uitspraak over ontslagverzoek Friesland Bank op 30 oktober: LJN BK1657

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.