Ontslag na misdrijf en detentie

0

Een werknemer die wegens een misdrijf in de gevangenis zit, kan niet zomaar ontslagen worden. Maar als er al een traject vol moeilijkheden en een laatste waarschuwing aan vooraf is gegaan, is er wel ruimte voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De situatie

Een werknemer is sinds 1999 in dienst. Sinds 22 juli 2010 heeft hij niet meer gewerkt omdat hij in de gevangenis zit voor het plegen van een aantal gewapende overvallen. Zijn veroordeling is inmiddels onherroepelijk geworden.
De werknemer is eerder op 2 april 2010 geschorst na een langdurige periode van ongewenst gedrag. In de afgelopen jaren is de werknemer ook al al diverse malen is aangesproken op zijn verzuim, gedrag en motivatie. De werknemer heeft een laatste kans gekregen, en aangenomen, maar werd toen opgepakt op verdenking van het plegen van gewapende overvallen.

De vordering

De werkgever wil dat de arbeidsovereenkomst met de gedetineerde werknemer wordt ontbonden:
er is geen enkel vertrouwen meer in de werknemer.
Daarnaast wil de werkgever de andere werknemers beschermen. Als de werknemer weer aan de slag zou gaan, worden de collega’s geconfronteerd met een collega die ze niet meer kunnen vertrouwen en waarbij ze zich niet op hun gemak voelen. In het bijzonder wil de werkgever de collega beschermen die getuige in de strafzaak is geweest: zijn vrouw is door de werknemer bedreigd met een pistool.

Het verweer

De werknemer wil na zijn detentie gewoon weer aan het werk. Zijn belang bij de arbeidsovereenkomst is groter dan het belang van de werkgever bij de ontbinding, vindt hij. Het zal moeilijk zijn om met een strafblad nog een andere baan te vinden. Hij beroept zich op rechtspraak: een veroordeling is niet genoeg reden voor ontslag.

Het oordeel

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 15 juni 2011. Er was al sprake van een ‘laatste kans situatie’ en nu is er een onhoudbare situatie ontstaan.
Het standpunt van de werknemer dat zijn belang bij tewerkstelling zwaarder zou moeten wegen dan het belang de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst, weegt de kantonrechter als volgt. De werknemer is er zelf verantwoordelijk voor dat hij waarschijnlijk moeilijker een baan zal vinden vanwege zijn strafblad. Hij heeft niet alleen op zijn werkplek laakbaar gedrag vertoond, maar hij heeft ook strafbare feiten gepleegd, waarvan de impact – ook zonder dat collega’s daar direct betrokken bij zouden zijn geweest – van een zodanige orde is dat het vertrouwen in hem volledig is weggevallen.
 
LJN BQ7599
Kantonrechter Maastricht
Ontslag na misdrijf
Eerste aanleg
8 juni 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.