Ontslag na deelname marathon door arbeidsongeschikte werknemer

1

Een werknemer is arbeidsongeschikt wegens knieklachten. Werkgever komt
erachter dat werknemer heeft deelgenomen aan de Dam tot Damloop, zonder dit
vooraf te melden aan de bedrijfsarts. De werkgever verzoekt tot ontbinding van
de arbeidsovereenkomst.

Werknemer is vanaf eind 2006 volledig arbeidsongeschikt in verband met knieklachten. De re-integratie verloopt moeizaam. De werknemer geeft aan dat de klachten nauwelijks verbeteren. De bedrijfsarts adviseert belasting van de knie door lopen en staan te beperkten.

In augustus 2008 komt de werkgever ter ore dat de werknemer in september 2007 heeft deelgenomen aan de Dam tot Damloop, zonder dit vooraf aan de bedrijfsarts of werkgever te melden.

Werkgever verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgever heeft alles in het werk gesteld om de werknemer te laten re-integreren. Werkgever heeft werknemer niet alleen laten begeleiden door de arbodienst, maar ook een kostbaar re-integratiebureau ingeschakeld. Verder heeft werkgever het loon en het ziekengeld onverkort doorbetaald.

Werknemer zei niet in staat zijn om arbeid te verrichten wegens de belemmeringen van en de pijn in zijn knie, maar was klaarblijkelijk wel in staat om een zware lichamelijke prestatie te leveren, namelijk de Dam tot Damloop. Werkgever sluit niet uit dat de werknemer daarmee zijn re-integratie nadelig beïnvloed heeft.

Werknemer verweert zich door te stellen dat hij zich steeds heeft gehouden aan de voorschriften van de artsen en behandelaars. Werknemer is een zeer sportief persoon met een goede algemene conditie. Hij kon daardoor gemakkelijk deelnemen aan een sportief evenement als de Dam tot Damloop. Werknemer heeft zijn herstel daardoor niet belemmerd, omdat beweging juist gunstig is voor de bindweefselverkleving in zijn rechterknie. Als hij zijn deelname had willen verzwijgen, dan zou hij niet op dezelfde avond een interview hebben gegeven aan een verslaggever van de regionale televisie.

De kantonrechter oordeelt dat werknemer op grond van het verzuimreglement toestemming had moeten vragen voor activiteiten die zijn genezing zouden kunnen belemmeren. Het had de werknemer duidelijk kunnen en moeten zijn dat deelname aan de Dam tot Damloop tot zulke activiteiten gerekend kan worden, juist omdat zijn arbeidsongeschiktheid verband houdt met knieklachten. Het was dus niet aan de werknemer zelf, maar aan de bedrijfsarts of deelname verantwoord was.

Door zonder vooraf toestemming te hebben gevraagd, deel te nemen aan de Dam tot Damloop, heeft de werknemer de op hem rustende re-integratieverplichtingen, waaronder zijn informatieplicht, zodanig veronachtzaamd, dat dit de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden, zonder toekenning van een vergoeding, rechtvaardigt.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Bron: LJN BG2722
Rechtbank Haarlem
Datum: 29-10-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Terecht. Dit is een voorbeeld waaruit blijkt dat ook een werknemer verplichtingen heeft ten aanzien van de werkgever en dat niet altijd de werkgever iets had moeten ondernemen om iets te voorkomen.