Ontslag 60-jarige gevangenismedewerker geen leeftijdsdiscriminatie

0

Een werknemer met een zwaar beroep op zijn 60e jaar op grond van geldende ambtenarenregelingen ontslaan is geen leeftijdsdiscriminatie.

De situatie
Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie geldt een regeling voor ambtenaren met een zware functie. Zij werken vanaf hun 60e in principe niet meer en ontvangen een uitkering van 80% van hun loon. Ontslag vindt plaats op het moment dat de medewerker met andere uitkeringen de periode tot zijn 65e kan overbruggen. De regeling biedt wel de mogelijkheid om jaarlijks een verzoek in te dienen om toch door te werken. Dat verzoek wordt toegekend als de ambtenaar psychisch en fysiek wordt goedgekeurd voor het werk.
De ambtenaar in deze rechtszaak maakt bezwaar tegen de toepassing van de regeling als hij wordt ontslagen en het totaal aan inkomsten lager blijkt uit te vallen dan hij had verwacht. Hij meent onder meer dat toepassing van de regeling leeftijdsdiscriminatie is.
De rechtbank vond dat het ontslag, het verlof en de uitkering in stand konden blijven. De ambtenaar legde zich niet neer bij die uitspraak en ging in hoger beroep.


Het oordeel

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) laat het oordeel van de rechtbank in stand. Er is hier geen verboden onderscheid naar leeftijd gemaakt. Het doel van de regeling is legitiem: het verminderen van de risico’s voor derden en voor de medewerker zelf, nu en in de toekomst. Dat is een werkelijke behoefte van de organisatie. Het onderscheid naar leeftijd wordt ook op een passende en noodzakelijke wijze gemaakt.
De CRvB laat daarbij ook meewegen dat ambtenaren niet gedwongen worden om te stoppen met werken. Ze kunnen een verzoek indienen om door te werken en er bestaat een regeling voor een tweede carrière na een zogenaamde substantieel bezwarende functie.

Gegevens rechtszaak:
ECLI:NL:CRVB:2014:572. Datum uitspraak: 27 februari 2014

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.