Onterecht ontslag Poolse werknemer kost werkgever ruim 40.000 euro

1

Een werkgever die een Poolse werknemer onterecht ontslaat, moet na het kort geding de man bijna 40.000 euro achterstallig loon uitbetalen. En hij moet de werknemer, op straffe van een dwangsom, weer toelaten tot het werk.

 

De situatie

Een bedrijf neemt in 2008 een Poolse werknemer die nauwelijks Nederlands spreekt in dienst tegen het wettelijk minimumloon. Via dat bedrijf werkt de werknemer als productiemedewerker in een betonfabriek. In augustus 2012 wordt, volgens de werkgever, de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. De werknemer wint op advies van vrienden juridisch advies in. Zijn gemachtigde wijst de werkgever erop dat de arbeidsovereenkomst niet zomaar beëindigd kon worden tegen de zin van de werknemer en dat de cao voor de betonproductenindustrie van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Die is door de werkgever nooit toegepast en daarom wordt er ook achterstallig loon gevorderd. De werkgever wil niet betalen en de werknemer spant een kort geding aan.

De vordering

In het kort geding vordert de werknemer wedertewerkstelling, betaling van achterstallig loon en doorbetaling van loon.

Het oordeel

De rechter gaat ervan uit dat de arbeidsovereenkomst nog steeds voortduurt. De werkgever had moeten controleren of de werknemer echt ontslag wilde nemen en had hem moeten informeren over de gevolgen voor een ww-uitkering. Zeker van een Poolse werknemer die de taal nauwelijks beheerst, kan niet verwacht worden dat hij weet wat de Nederlandse ontslag- en uitkeringsregels zijn.

Ontduiking Waadi
De werkgever zegt dat hij met het betonbedrijf een overeenkomst van aanneming heeft gesloten. Hij heeft een deel van de productie overgenomen en zelf een leidinggevende en een aantal van zijn personeelsleden in het betonbedrijf de productie laten doen. De cao voor de betonproductenindustrie is volgens hem niet van toepassing omdat hij voornamelijk in een andere bedrijfstak werkzaam is Maar dat ziet de rechter toch anders. Er is hier sprake van ‘ een flagrante ontduiking van artikel 8 Waadi’ en dus ook van de cao. Feitelijk is er sprake van terbeschikkingstelling aan het betonbedrijf en zou op grond van de Waadi de werknemer loon volgens de cao uitbetaald moeten krijgen: € 580,11 bruto per week, in plaats van het minimumloon van € 1363 euro bruto per maand.

Grove berekening voorschot op vordering
Omdat een kort geding zich niet leent voor een minutieuze loonberekening kent de rechter de werknemer een grof berekend voorschot op de vordering toe.
Volgens die berekening heeft de werknemer recht op bijna 40.000 euro achterstallig loon vanaf 2008. Hij moet weer toegelaten worden tot het werk en moet gewoon het cao-loon krijgen.

LJN BY8449
Kantonrechter Den Bosch
Waadi
Kort geding
21 december 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. En dan nu de (retorische) hamvraag: had dit bedrijf wel een goede P&O-er in dienst…