Ontbindingsverzoek doorkruist wettelijk ontslagsysteem

0

Een werknemer wil de ontslagprocedure van het UWV niet afwachten en vraagt daarom de kantonrechter om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden.

 

Het afwachten van de procedure is stressvol en laat hem in onzekerheid over zijn financiële situatie. De rechter vindt dit geen verandering in de omstandigheden en oordeelt dat het verzoek van de werknemer het wettelijke systeem doorkruist.

De situatie

In augustus 2010, na een dienstverband van 30 jaar, krijgt een general manager van zijn werkgever te horen dat zijn functie is komen te vervallen en dat hij per direct op non-actief wordt gesteld. De werkgever vraagt een ontslagvergunning aan wegens bedrijfseconomische redenen. Als de aanvraag wordt afgewezen, vraagt de werkgever het UWV nogmaals om een ontslagvergunning.
Over de reden van afwijzing van de eerste aanvraag en de reden van de tweede aanvraag, zegt de uitspraak overigens niets.

De vordering

De werknemer besluit de uitkomst van die tweede procedure niet te wachten en vraagt de kantonrechter om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een vergoeding van ruim € 300.000. De non-actiefstelling brengt hem in opspraak binnen de bedrijfstak waar het principe ‘ ons kent ons’ geldt. Daarnaast is het afwachten van de beslissing van het UWV erg stressvol voor hem en verkeert hij in onzekerheid over zijn financiële situatie.

Het oordeel

De kantonrechter wijst het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af. Het verzoek van de werknemer kan alleen worden toegewezen bij een verandering van omstandigheden die vereist dat de arbeidsovereenkomst nu, nog vóór de uitslag van het UWV, zou moeten eindigen. En dat is hier niet het geval, vindt de rechter.
De kantonrechter ziet niet in waarom de werknemer binnen de bedrijfstak in opspraak zou zijn. Hij is op non-actief gesteld omdat zijn functie is vervallen wegens bedrijfseconomische redenen. Dat is niet de schuld van de werknemer, en het zegt ook niets over zijn functioneren.
Het is begrijpelijk dat de werknemer zekerheid wil hebben over zijn financiële situatie, maar dat is  geen verandering van omstandigheden.  Als de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV wordt opgezegd, kan de werknemer daarna de rechtsgang van het kennelijk onredelijk ontslag volgen (art. 7:681 BW). Het zijn ontbindingsverzoek doorkruist de werknemer het wettelijke systeem.

JAR 2011/3
Kantonrechter Rotterdam
Doorkruising wettelijk ontslagsysteem
Eerste aanleg
30 november 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.