Ontbinding overeenkomst CBR-medewerker na rijden met alcohol

0

Aan een werknemer die cursussen over alcohol in het verkeer verzorgt, mogen hoge integriteitseisen worden gesteld aan deelname in het verkeer. Met drank op een ongeluk veroorzaken en dat vervolgens verzwijgen voor de werkgever is dan een dringende reden voor ontslag.

De situatie

Een senior medisch adviseur bij het CBR beoordeelt kandidaten voor vaar- en rijbewijzen op hun medische geschiktheid. Tot juli 2006 heeft hij ook docenten van de cursus Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) les gegeven over alcohol, alcohol in het verkeer en de werking van alcohol op de hersenen.
Op 21 mei 2010 rijdt de werknemer met zijn auto tegen een boom waardoor hij enige tijd in het ziekenhuis moet verblijven. Ironisch genoeg wordt hem door het CBR de EMA-maatregel opgelegd. De werknemer is sinds het ongeluk ziek en gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Als in augustus 2010 een gerucht binnen de CBR de ronde doet over een medewerker die dronken een ongeluk heeft veroorzaakt, stelt het CBR een onderzoek in en vraagt onder meer het proces-verbaal op.

Het verzoek

Het CBR vraagt de rechter de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden wegens een dringende reden of verandering van omstandigheden. Het vertrouwen in de werknemer is ernstig geschaad omdat hij het ongeluk, de opgelegde maatregel en de intrekking van zijn rijbewijs voor de werkgever heeft verzwegen. Ook de publieke functie van het CBR speelt een rol.

Het verweer

De werknemer wil ook dat het dienstverband ontbonden wordt maar dan wel met een vergoeding van € 121.711,50. Hij stelt dat het ongeval buiten werktijd plaatshad, hij geen voorbeeldfunctie heeft waardoor hij de CBR zou kunnen schaden en dat de rijbewijsinname geen invloed had op zijn functioneren. De werknemer verwijt de werkgever dat het proces-verbaal niet opgevraagd en gebruikt had mogen worden en dat alleen het vermoeden van een strafbaar feit geen dringende reden oplevert; er is geen vervolging ingesteld. Het alcohol zijn bloed ten tijde van het ongeval is volgens de werknemer het gevolg van een fout met het verdunnen van medicijnen.

Het oordeel

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden zonder vergoeding. De werkgever had een gerechtvaardigd belang om het proces-verbaal op te vragen. De werknemer heeft de werkgever drie weken na het ongeluk alleen maar verteld dat er een ongeluk had plaatsgevonden. De geruchten binnen de organisatie over een medewerker die dronken een ongeluk had veroorzaakt, waren een goede reden om onderzoek te doen naar de zaak. Gelet op de taakopdracht en haar rol mocht het CBR het verzoek aan de politie doen om specifieke informatie over de werknemer te verstrekken.
De rechter maakt korte metten met het verweer dat de medicatie aan het ongeval ten grondslag lag. Zelfs onverdund kon het medicijn nooit zo’n hoog alcoholpercentage in het bloed teweeg brengen.
Ook de stelling dat, omdat het CBR zelf de EMA-maatregel uitvaardigt, de werkgever van de sitautie kon weten, gaat niet op omdat de brieven elektronisch worden ondertekend.
De rechter oordeelt dat aan de werknemer hoge integriteitseisen op het gebied van verkeersdeelname mogen worden gesteld, die zelfs tot in de privésfeer reiken. Het verzwijgen van de gebeurtenissen is de werknemer dan ook zwaar aan te rekenen.

JAR 2011/62
Kantonrechter Utrecht
Ontbinding dringende reden
Eerste aanleg
1 december 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.