Ongeval met lift: werkgever niet aansprakelijk

0

Een ervaren medewerker moet zelf goed opletten bij gevaarlijke werkzaamheden, zeker als die onder bijzondere omstandigheden plaatsvinden.

De situatie

Als een liftmonteur samen met een collega een liftopbouw moet installeren op een lastige plek, raakt hij gewond. Tijdens het hijsen stond hij onder de liftopbouw, in een kleine ruimte. De arbeidsinspectie (Inspectie SZW) heeft een ongevallenboeterapport opgesteld. Volgens de inspectie waren de werkzaamheden niet correct gepland en was het ongeval nooit gebeurd als de monteur tijdens het hijsen in de vrije ruimte had gestaan, in plaats van onder de opbouw.

De vordering: zorgplicht geschonden
De monteur vindt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden en daardoor aansprakelijk is voor zijn letselschade. De werkgever heeft de Arbeidsomstandighedenwet overtreden en heeft onvoldoende instructie gegeven en niet genoeg veiligheidsmaatregelen genomen. De werknemer vraagt een verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is.

Het verweer: ervaren medewerker moet goed opletten
De werkgever vindt dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De monteur is een ervaren medewerker die voldoende geïnstrueerd was over veilig werken. Het ongeval heeft kunnen plaatsvinden doordat de monteurs van de afgesproken werkwijze zijn afgeweken. De monteur heeft zich, in strijd met de opgelegde algemene en specifieke instructies, op een gevaarlijke plek begeven.

Het oordeel
De rechter oordeelt dat van een ervaren werknemer een aanzienlijke mate van oplettendheid wordt verwacht, zeker bij het uitvoeren van hijswerkzaamheden die op een bijzondere wijze plaatsvinden.
Gezien zijn opleiding en de cursussen die de werknemer heeft gedaan, o.a. een cursus hijsen, tillen en dragen, en zijn ervaring had hij moeten weten dat je nooit onder of in de baan van een te hijsen object mag staan. Die instructie en waarschuwing is uitdrukkelijk opgenomen in het cursusmateriaal van de cursussen die de werknemer met een diploma heeft afgesloten.
De werkgever hoefde in dit geval niet voor aanvang van deze werkzaamheden nog eens apart te wijzen op dit gevaar.
Dat de werkgever een boete voor de overtreding heeft gekregen, doet daar niet aan af. De overtreding is niet het gevolg van een schending van de zorgplicht van de werkgever.

Gegevens uitspraak
LJN BZ2368, in eerste aanleg bij de kantonrechter Den Haag,
aansprakelijkheid werkgever bij ongevallen, uitspraak van 13 februari 2013

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.