Onderzoek naar Sociale Innovatie

1

Wellicht komt er een nationale monitor Sociale Innovatie. Onderzoeksbureau EIM heeft daar onlangs een haalbaarheidsonderzoek naar gedaan.

Volgens onderzoeker Michel Winnubst is het belangrijk dat er gekeken wordt naar een monitor: ‘ Tot nog toe blijft Sociale Innovatie veel hangen op het individuele niveau van best practices. Als je wil dat het meer wordt dan dat, zullen we een volgende stap moeten maken. En dan ga je het structureler aanpakken, waarbij we kijken naar wat er al is en wat er beter kan.’

Lastig te meten

Sociale Innovatie is wel lastig te meten, zegt Winnubst: ‘ Het is niet helemaal duidelijk wat wel en wat geen Sociale Innovatie is. Vaak wordt het bovendien gecombineerd met productinnovatie of ICT-innovatie. Het onderscheid is dan moeilijk te maken. Ook de intentie wil nog wel eens verschillen. Sommige bedrijven willen sociaal innoveren om hun winstgevendheid te vergroten, andere omdat ze hun personeel beter willen laten ontplooien.’

Wat meet je en hoe?

De eventuele monitor zal waarschijnlijk een grootschalig onderzoek onder bedrijven zijn waarbij gevraagd wordt naar wat men doet rondom Sociale Innovatie: ‘ Daarbij laten we open wat mensen daar onder verstaan. Als je teveel afkadert, kan het zijn dat de écht nieuwe dingen buiten de boot vallen omdat ze nog te nieuw zijn. Ook zouden we kijken naar het basisniveau van het HRM-beleid: dat zegt ook al veel.’
Het lastige daarbij is dat bedrijven zich ook kunnen overschatten: ‘ Soms heb je ondernemers die heel erg trots zijn op een nieuwe manier van werken, terwijl alle branchegenoten dat allemaal al doen. Dan heeft-ie eigenlijk alleen zijn achterstand ingelopen.’

Huidige instrumenten

Momenteel bestaan er al instrumenten die deels sociale innovatie meten, zoals de Concurrentie- en innovatiemonitor (EUR/RSM) en de Innovatiemonitor (Twynstra & The Bridge). Toch zijn we er daarmee nog niet: ‘ Er bestaan teveel verschillen tussen die tests.’

Hoe innovatief is P&O?

Gevraagd naar de Sociale Innovatie op de afdelingen P&O, moet Winnubst even nadenken. ‘ De literatuur geeft daarover maar weinig aansprekende voorbeelden. Op P&O-afdelingen wordt kennelijk niet zoveel op deze manier geïnnoveerd. Het kan natuurlijk zo zijn dat dat ook niet hoeft, omdat het niveau al hoog is. Als je het als afdeling goed doet, hoeft er ook minder geïnnoveerd te worden.’

Vraag aan u&

Klopt het dat er op P&O-afdelingen minder aan Sociale Innovatie wordt gedaan dan elders in het bedrijf? Waarom wel of niet?

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Naar het onderzoek »

Lees ook:
> ‘ Sociale innovatie vraagt geen kleine aanpassingen meer’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Maarten de Winter op

  Dit berichtje roept bij mij veel vragen op.

  Eerst wordt gesteld dat het begrip sociale innovatie niet is ingekaderd en EIM wil dit ook niet doen, zoals hierboven is uitgelegd. Zonder onderzoeksobject zijn de uitkomsten van onderzoek uiteraard onvergelijkbaar. Hoe wil je dat oplossen?

  Uitgaan van identieke zelfgekozen definities en doelstellingen voor sociale innovatie bij verschillende bedrijven levert wel vergelijkbare uitkomsten op, maar roept een vervolgvraag op hoe je het meet. Wat ondernemingen zelf innovatief vinden, hoeft dat niet te zijn. Maar je kunt ook zeggen dat voor de betrokken onderneming het wel degelijk om vernieuwing gaat.

  Gaat dit over de vraag welke waarde het netwerk van innoverende organisaties er zelf aan toekennen, of om meetbare verbetering van arbeidsproductiviteit? Ook daar wordt geen antwoord op gegeven.

  Het roept bij mij de vraag op: hoe sociaal innovatief is het onderzoek zelf? Welke bijdrage beogen de uitkomsten te leveren aan sociale innovatie en wie bepaalt de gebruikswaarde?