Onderling ruilen van formatieplaatsen door werknemers toegestaan

0

Werknemer valt bij een reorganisatie net buiten de beschikbare
formatieplaatsen. Als een collega niet op een van de formatieplaatsen gaat
werken, eist de werknemer deze plaats op. Werkgever vindt dat het
anciënniteitsbeginsel correct is toegepast en dat de arbeidsovereenkomst met
werknemer terecht is ontbonden.

Werknemer is werkzaam bij Nedcar in de functie van “Quality Engineer II”. Werkgever heeft besloten tot een reorganisatie van de onderneming en het aantal werknemers werkzaam in de functie van “Quality Engineer II” terug te brengen naar acht.

Van die acht formatieplaatsen zijn er vier opgevuld door werknemers van de op te heffen afdeling QMPP. Voor de overige vier formatieplaatsen is een selectie toegepast op grond van het anciënniteitsbeginsel tussen medewerkers met wederzijds uitwisselbare functies. Werknemer viel net buiten de vier beschikbare plaatsen.

Op verzoek van werkgever heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met werknemer ontbonden.

Werknemer heeft herroeping van die uitspraak verzocht omdat een andere werknemer niet op een van de vier formatieplaatsen is gaan werken. Daardoor is er een plek vrij gekomen, waar volgens het anciënniteitsbeginsel werknemer recht op zou hebben. Werkgever is van mening dat dat niet het geval is, omdat de andere werknemer zelf van arbeidsplaats heeft geruild, nadat een van de vier formatieplaatsen aan hem is toegewezen. Werkgever is van mening dat het anciënniteitsbeginsel correct is toegepast en dat de arbeidsovereenkomst met werknemer terecht is ontbonden.

Het hof heeft het geding heropend, omdat vast is komen te staan dat voorafgaand aan de plaatsing van de andere werknemer op de nieuwe afdeling, bekend was dat niet hij zelf maar een andere werknemer daar zou gaan werken. Na behandeling oordeelt het hof dat werkgever het anciënniteitsbeginsel correct heeft toegepast en dat de ruil niet tot gevolg heeft gehad dat een voor werknemer beschikbare functie verloren is gegaan. De andere werknemer kon slechts zijn ‘formatieplaats’ verlaten door diens ruil met nog weer een andere werknemer. Beide andere werknemers hebben na toekenning van de arbeidsplaatsen er zelfstandig voor gekozen om van functie te wisselen. Dit valt werkgever niet te verwijten. Het hof ziet geen grond voor herroeping van de beschikking van de kantonrechter waarbij de arbeidsovereenkomst is ontbonden en een vergoeding is toegekend van € 98.000,-

Bron: LJN BF5168
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Datum: 06-08-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.