Nieuwe taken maken werknemer ziek. Ontslagvergoeding: 67.000 euro

0

Een monteur die ernstig stottert moet van zijn baas ook telefonische werkzaamheden gaan doen. Maar dat levert hem zoveel spanning op dat hij ziek wordt. Het begin van een langlopend conflict.

De situatie

Een monteur werkt al 25 jaar bij een rijwielbedrijf. Het bedrijf is in 2008 overgenomen door de huidige eigenaar. Bij die overname is het aantal personeelsleden teruggebracht van 7 naar 2. De monteur, die sinds zijn vierde ernstig stottert, functioneert goed. Als er gebeld moet worden, doen zijn collega’s dat voor hem of hij lost het op via sms.
Omdat de situatie in het bedrijf is veranderd, wil de werkgever dat de monteur ook telefonisch werk gaat doen, zodat hij onder andere de winkel zelfstandig kan draaien. Maar de monteur zegt dat hij is aangenomen voor een baan zonder belwerk in het takenpakket. Na een gesprek hierover meldt hij zich ziek met psychische klachten.
De werkgever wil de ziekmelding niet accepteren en er start een traject met een deskundigenoordeel, de bedrijfsarts en een re-integratieonderzoek.
De bedrijfsarts stelt mediation voor en uit het re-integratieonderzoek komt dat het niet redelijk is om telefonisch werk van de werknemer te verwachten. De mediation mislukt en de werkgever wil dat de monteur gewoon gaat re-integreren. De bedrijfsarts geeft aan dat de werkgever blijkbaar niet luistert naar zijn advies. Maar zonder oplossing voor het conflict kan de monteur niet aan het werk. Het advies van de bedrijfsarts is een deskundigenoordeel of een ontslagprocedure. De werkgever neemt daarop een nieuwe bedrijfsarts in de arm. Die ziet geen medische beperkingen voor de monteur om weer aan het werk te gaan. De werknemer geeft echter aan dat hij niet kan re-integreren en blijft thuis. De werkgever zet vervolgens het loon stop.

Bij de rechter
De monteur stapt naar de rechter. Hij vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden. Hij geeft aan dat de werkgever vanaf de overname al van hem af wilde. Hij vraagt een ontslagvergoeding van 110.000 euro.
De werkgever verweert zich met de stelling dat door de krimp het bellen sinds 2008 niet meer door collega’s gedaan kan worden.


Het oordeel

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent de werknemer een vergoeding toe gebaseerd op C=1,2 vanwege de verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever.
De rechter stelt vast dat er sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid door de opstelling van de werkgever. De werkgever heeft verkeerde keuzes gemaakt, oordeelt de rechter. Hij probeert een organisatorische verandering, die is veroorzaakt door een personeelstekort, op te lossen via de weg van arbeidsongeschiktheid. Maar de werkgever had moeten concluderen dat er vanwege de gewijzigde organisatie door de beperking van de werknemer geen plaats meer was voor hem. En had dan via de geëigende weg  het UWV of de rechter  de arbeidsovereenkomst moeten beëindigen.
Wat ook niet heeft geholpen, is het vervangen van de bedrijfsarts; de werkgever had een deskundigenoordeel moeten vragen. Door te volharden in de eis van telefonisch werk, is het arbeidsconflict verhard. Pas na 15 maanden heeft de werkgever voor het eerst de eisen iets verzacht.
De monteur krijgt een ontslagvergoeding mee van 67.200 euro, te voldoen in vijf maandelijkse termijnen van 13.440 euro.

 

Gegevens rechtszaak:
ECLI:NL:RBNNE:2014:5349. Datum uitspraak: 17 oktober 2014

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.