Nieuwe SER-klachtencommissie over aanstellingskeuringen

0

Er komt een SER-commissie voor de behandeling van klachten over aanstellingskeuringen.

Dat staat in een advies dat het dagelijks bestuur van de SER op 18 april heeft uitgebracht. De commissie bestaat uit vijf leden met elk een plaatsvervanger. Drie onafhankelijke leden en hun plaatsvervangers zijn allen – in evenwichtige verhouding – jurist of arts. De twee andere leden en hun plaatsvervangers worden benoemd door de centrale organisaties van ondernemers en werknemers.

In de Wet op de medische keuringen is bepaald dat aanstellingskeuringen alleen onder strikte voorwaarden mogen worden verricht, als het voor het vervullen van de functie noodzakelijk is dat de werknemer aan bepaalde eisen van medische geschiktheid voldoet.

Op dit moment is de klachtenbehandeling ondergebracht bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA); deze commissie van onafhankelijke deskundigen valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van SZW. Sinds 2007 voert de SER op verzoek van het ministerie het secretariaat van de CKA.

De SER en het ministerie van SZW hebben afgesproken dat het ministerie de activiteiten van de nieuwe SER-commissie tijdelijk zal financieren. Na drie jaar zullen de SER en het ministerie evalueren of de bestaande praktijk naar tevredenheid functioneert en beslissen over de verdere financiering.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.