‘Nieuwe leiders en organisaties nodig’

2

De nieuwe tijd vraagt om andere leiders en organisaties.

Dat was de hoofdboodschap van het Oudstanding Inspiratie Event dat op 13 april in Amsterdam gehouden werd.

Volgens Patricia Heerkens, initiator van het event en directeur van Oudstanding, is er tot nog toe een te versnipperde aandachtsspanne van bedrijven: ‘Organisaties hebben momenteel te maken met vier essentiële ontwikkelingen: de rol van social media, Het Nieuwe Werken, de samenwerking tussen vier generaties op de werkvloer en de rol van de leider in het geheel. De meeste organisaties pakken dat als losse projecten op, terwijl terwijl de vier thema’s onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.’

Nieuwe leider

Daar is wel een nieuw type leider voor nodig, zegt Heerkens: ‘Momenteel zien we vaak de democratische leider. Ik denk dat we toe gaan naar de meer dienende leider, degene die de voorwaarden schept en zich in dienst stelt van zijn medewerkers. Vanuit die faciliterende rol kan hij het beste uit mensen halen. Helaas praten mensen hier veel over, maar wordt er vooralsnog weinig mee gedaan.’

Nieuwe organisatie

Ook de organisatie moet anders: ‘Ik denk dat we toe gaan naar meer open en authentieke organisaties. Die openheid begint vaak bij leiders: zij zijn de cultuurdragers binnen een organisatie. En met authenticiteit bedoel ik dat mensen zichzelf moeten kunnen zijn, zonder verborgen agenda’s. Je ziet dat kleine organisaties plat zijn en korte lijnen hebben, en dat grote organisaties al snel politiek en hiërarchisch worden. De uitdaging is om die grote organisaties toch klein te laten zijn in de manier waarop ze werken. Ik hoorde van een bedrijf dat zich open en authentiek noemde, en er in slaagde om niet wezenlijk te veranderen toen ze verdriedubbelden in grootte.’
Het is belangrijk dat organisaties zich hier bewust van worden: ‘Sta er bij stil dat er nieuwe organisaties nodig zijn. Ook in de toekomst zul je aantrekkelijk moeten blijven voor alle medewerkers en generaties.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Toussaint Lemeer op

  Oude wijn in nieuwe zakken…
  Russel Ackoff, baanbrekend operationeel onderzoeker concludeerde in 1967 ten aanzien van de informatiseringsgolf die toen nog moest beginnen:
  ?hoeft informatiseren wel altijd??
  ?helpt de informatie het management wel?? en:
  ?is er geen reorganisatie van de organisatie nodig alvorens te beginnen met een nieuw informatiesysteem??

  Exact dezelfde vragen kunnen gesteld worden ten aanzien van bijvoorbeeld het nieuwe werken, social media en een heleboel andere zaken die te maken hebben met de toenemende invloed van ICT op steeds meer processen binnen organisaties.
  De problemen die we zien optreden – zoals steeds nadrukkelijker in de media uit bemeten IT mislukkingen – hebben niet veel te maken met falende apparatuur en programmatuur.
  In 1975, dus ruim voor de komst van de pc, stelde onderzoeker H.C. Lucas al dat technische mankementen snel op te lossen zijn omdat ze relatief snel te doorgronden zijn.
  Dit in tegenstelling tot sociaal-organisatorisch gedrag.

  Dat we al ruim een halve eeuw weten dat de toekomst aanpassingen vergt van organisatie karakteristieken die dateren uit pak ?m beet 1902, is kennelijk iets heel anders dan die wetenschap omzetten in een effectieve veranderingen.
  Dat onze neiging om alles maar te willen (over) democratiseren een van de aanwijsbare oorzaken is voor dit ? en voor ander falen ? , is duidelijk.
  Dat maakt de aanstaande veranderingen confronterend, en voor menigeen pijnlijk.

 2. Franklin op

  Nieuwe leiders worden niet geboren maar worden ‘gemaakt’ c.q. in de hand genomen door de oude leiders. Vaak wordt er bij innovatie gesproken over ‘daar en dan’ , niet of niet vanzelfsprekend over ‘hier en nu’ en ‘hoe zit het met mij?’ Diverse persoonlijke belangen staan innovatie in de weg. En waar blijft de stem van de operationele medewerkers?
  Juist, in de diepvries en de sleutel zit aan de buitenkant.