Nieuwe functie ? Termijn loondoorbetaling begint opnieuw

0

Werkzaamheden die verricht worden tijden re-integratie kunnen soms verworden tot ‘eigen arbeid’. Er is dan sprake van een nieuwe functie. Wordt de werknemer opnieuw ziek, dan start er een nieuwe periode van l04 weken loondoorbetalingsverplichting.

 

In het onderstaande geval was er duidelijk sprake van een nieuwe functie: de medewerker was omgeschoold, had certificaten behaald en was full time aan de slag in zijn nieuwe functie.

De situatie

Een service-medewerker wordt ziek en gaat in juni 2004 weer aan het werk. In juni 2006 wordt hij weer ziek en spreekt hij met de werkgever af dat hij zich laat omscholen tot kraanmachinist. Hij volgt een opleiding, haalt de benodigde certificaten en gaat vanaf half oktober 2007 full time aan de slag als kraanmachinist bij de werkgever. In januari 2008 wordt hij weer ziek. In juni stopt de werkgever de loonbetaling omdat hij meent dat er inmiddels 104 weken zijn verstreken. De werknemer is van mening dat hij vanaf oktober 2007 een nieuwe functie heeft en de daarmee de termijn voor de loondoorbetalingsverplichting opnieuw is gaan lopen. De werkgever vindt dat de werknemer de functie van kraanmachinist alleen maar in het kader van re-integratie verricht.

De vordering

Het geschil draait om de vraag of de functie van kraanmachinist de bedongen arbeid van de werknemer is geworden. De kantonrechter heeft in een eerder proces de werkgever veroordeeld tot het betalen van achterstallig loon. De werkgever gaat nu in hoger beroep.

Het oordeel

Het hof gaat er van uit dat de partijen er naar streefden de werknemer definitief als kraanmachinist aan te stellen en daarmee de arbeidsverhouding te wijzigen. De afspraken over en de uitvoering van het scholingstraject bevestigen dat. De werknemer is volledig omgeschoold en fulltime aan het werk gegaan in de functie van kraanmachinist. Er heeft een functioneringsgesprek plaats gevonden over zijn functioneren als kraanmachinist. Op grond van deze feiten mag de functie van kraanmachinsit beschouwd worden als de eigen, bedongen arbeid van de werknemer. Er is bij de ziekmelding van januari 2008 een nieuwe termijn van 104 weken begonnen. De werkgever wordt veroordeeld tot loondoorbetaling.

Bron: LJN BJ 4534
Hof Amsterdam
Procedure: hoger beroep
Datum: 21 juli 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.