Nieuwe functie, nieuw recht op loondoorbetaling bij ziekte

0

Een werkneemster doet passende arbeid op de administratie van de werkgever. Omdat dit een nieuwe functie is, heeft de werkneemster opnieuw recht op twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.

De situatie

Een werkneemster werkt op de afdeling klokuitstoot van een bloemenveiling. Van maart 2007 tot augustus 2007 is zij vanwege schouderklachten arbeidsongeschikt. Als ze weer aan het werk gaat, wordt ze nog geen vier weken later door een collega met een kar aangereden. Ze raakt daardoor opnieuw arbeidsongeschikt.

In het kader van re-integratie gaat de werkneemster in november 2008 voor haar volledige werktijd aan de slag op de administratie van werkgever. Vanaf december werkt ze 1 dag op de administratie en de overige dagen in de kantine.

In september 2009 wordt vervolgens opnieuw volledig arbeidsongeschikt door andere medische klachten. Op 21 september 2009 wordt door WIA-aanvraag afgewezen omdat er geen sprake is van inkomensverlies. De werkgever blijft het loon van de werknemer tot 1 januari 2010 doorbetalen en stopt dan met betalen.

De werkneemster vordert in een kort geding doorbetaling van haar loon.

Het oordeel

De werkneemster is arbeidsongeschikt geworden door een bedrijfsongeval. In zo’n geval rust er een zwaardere re-integratieverplichting op de werkgever (HR 13 december 1991, NJ 1992, 441).  

De loonbetalingsverplichting van de werkgever is niet geëindigd in april 2009, twee jaar na de eerste ziekmelding. De werkneemster heeft in 2008 voor haar volledige werktijd arbeid verricht en die werkzaamheden zijn volgens de kantonrechter aan te merken als een nieuwe functie. Daarom heeft de werkneemster vanaf september 2009 opnieuw gedurende twee jaar recht op loondoorbetaling bij ziekte. De vordering van de werknemer wordt toegewezen. De loondoorbetalingsverplichting loopt zolang de arbeidsovereenkomst duurt en maximaal tot november 2010.

 LJN BM0969
Rechtbank Amsterdam
Loondoorbetaling bij ziekte
Kort geding
1 februari 2010

Mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.