Nieuwe acties tegen arbeidsmarktdiscriminatie

0

De overheid heeft het tegengaan discriminatie op de arbeidsmarkt hoog op de agenda staan. Het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie, bestaande uit 42 acties, wordt met zes extra acties uitgebreid, zo blijkt uit een voortgangsrapportage over dit actieplan, welke minister Asscher dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De acties zijn beschreven aan de hand van vijf sporen: handhaving, melding en registratie, kennis en bewustwording, diversiteitsbeleid en onderzoek. Alle 42 acties zijn in volle uitvoering, zo schrijft Asscher in het rapport. Aan de 42 bestaande acties zijn zes nieuwe acties toegevoegd.

 1. Team arbeidsdiscriminatie

  Sinds 1 mei 2015 is er een team arbeidsdiscriminatie opgericht, onderdeel van de Inspectie SZW. Dit team onderzoekt of werkgevers beleid hebben ten aanzien van discriminatie.
 2. Verkenning aanpak leeftijdsdiscriminatie

  Dit najaar wordt een verkenning gestart naar de mogelijkheden om discriminatie op grond van leeftijd verder aan te pakken. Er wordt onderzocht welke maatregelen kunnen worden ingezet om leeftijdsdiscriminatie verder te bestrijden en te voorkomen.
 3. ESF-programma

  Binnen het ESF-programma wordt aandacht besteed aan de thema’s gelijke kansen, gelijke behandeling en non-discriminatie. Hiervoor zijn een aantal initiatieven georganiseerd, waaronder een aantal voorlichtingsbijeenkomsten, een brede werkconferentie voor betrokkenen bij ESF met workshops, en het opstellen van een folder over best practices.
 4. Kennisprogramma Integratie en Samenleving

  Binnen het Kennisprogramma Integratie en Samenleving wordt geïnvesteerd in kennis over effectieve elementen bij de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie en jeugdwerkeloosheid onder migrantenjongeren.
 5. Tegengaan discriminatie als onderdeel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid
 6. Onderzoek cao-afspraken over diversiteit

  Deze zomer is een onderzoek gestart naar cao-afspraken over diversiteit. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre sociale partners afspraken maken die van invloed zijn op de diversiteit binnen ondernemingen en in hoeverre in cao’s aandacht wordt besteed aan het onderwerp discriminatie.

Lees ook de Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.