Niet ziek, wel thuis, maar toch loon?

1

Een werkneemster die niet ziek is maar wel een arbeidsconflict heeft mag met behoud van loon thuisblijven. Volgens het UWV is de situatie op het werk ‘ziekmakend’.

De situatie: niet ziek dus geen loon?
Een financieel medewerkster is 17 jaar in dienst. Omdat het slecht gaat met het bedrijf, vraagt de werkgever half mei 2014 een ontslagvergunning voor haar aan bij het UWV. Op 26 juni zegt de werkgever met vergunning de arbeidsovereenkomst op tegen 30 september 2014.

Er ontstaat onenigheid over een ziekmelding en de loonbetaling. De werkneemster heeft zich namelijk op 26 mei ziek gemeld. De deskundige van het UWV heeft geoordeeld dat de werkneemster niet ziek was maar dat de situatie zo is geëscaleerd dat arbeid en de omstandigheden een ziekmakende werking zouden hebben. De werkgever heeft de werkneemster hard nodig en is van mening dat ze gewoon kan werken.

Omdat de werkneemster dat niet doet, huurt hij iemand in om het werk te doen. Mede daardoor is er ook geen geld meer voor het loon van de werkneemster. In juli doet de werkgever nog een loonbetaling maar die is lager dan het loon en van die betaling is ook geen loonspecificatie gegeven.

Bij de rechter: werkneemster wil loon
De werkneemster stapt naar de rechter om doorbetaling van het loon te vorderen vanaf 1 juli tot het einde van haar contract.

De vraag die de rechter moet beantwoorden is of de werkgever het loon moest doorbetalen na 1 juli. De werkgever is ervan uitgegaan dat de werkneemster weer aan het werk kon omdat de arbeidsdeskundige had geoordeeld dat ze niet ziek was. Maar dat is te kort door de bocht, vindt de rechter. Ook al was de werkneemster niet ziek, er was wel een arbeidsconflict.

Niet ziek en toch niet kunnen werken
Soms doet zich bij een arbeidsconflict de situatie voor dat de werknemer medisch gezien niet ziek is maar ook niet kan werken vanwege psychische of lichamelijke klachten. Dan is er sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid.

Als de werknemer kan aantonen dat hij echt niet aan de slag kan zonder het risico te lopen ziek te worden en dat dat komt door een oorzaak van de kant van de werkgever, moet de werkgever het loon doorbetalen, ook al zit de werknemer thuis.

Wel meewerken aan oplossing
De werknemer moet in die situatie wel meewerken aan een oplossing. In dit geval heeft de werkneemster in ieder geval meegewerkt aan mediation en daarmee is haar wil tot medewerking voldoende tot uiting gekomen.

De rechter heeft wel begrip voor de financiële problemen van de werkgever maar oordeelt dat dat geen reden is om het loon niet te hoeven betalen.

Gegevens rechtszaak:

ECLI:NL:RBOVE:2014:5271 Datum uitspraak: 30 september 2014

Lees ook:
Werknemer hoeft geen passende arbeid te doen bij arbeidsconflict

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie