Naar een nieuw organisatiemodel met clusters

0

Organisaties zullen arbeid anders moeten organiseren om kapitaalvernietiging te voorkomen en te profiteren van de gebundelde kracht van talent.

 

Goed functionerende teams zijn zeer effectief. De prestaties van een dergelijk team zijn beter dan de som van de prestaties van individuen.

Organisaties zouden teams dus moeten koesteren, aldus Dave Aron. Echter, het managen van teams laat vaak te wensen over. En erger nog, nadat een project is afgerond worden goed functionerende teams ontbonden en gaan teamleden ieder weer hun eigen weg. Het ontmantelen van zulke teams is een voorbeeld van waardedestructie. Het teamkapitaal wordt vernietigd. Organisaties beschouwen teams niet als organisatie-entiteit en deze kapitaalvernietiging is daarom onvermijdelijk.

Organisaties zouden de waarde van goed functionerende teams moeten kapitaliseren. Een andere managementstijl is dan noodzakelijk. Teams moeten zichzelf veel meer managen om hun waarde en cultuur te behouden.

Een nieuw soort team: Clusters

Clusters zijn een radicaal alternatief voor het traditionele team. Ze worden gevormd buiten de organisatorische context, maar worden door de organisatie ingehuurd en betaald als een permanent onderdeel van de organisatie. Het streven is om een langdurige verbintenis aan te gaan. Deze teams managen en ontwikkelen zichzelf, bepalen zelf hun werkmethodieken en delen beloningen. Door nieuwe sociale technologie wordt dit vergemakkelijkt.

De organisatie ziet het cluster als een geheel en huurt en ontslaat het cluster als geheel. Verschillende clusters worden als legoblokjes op elkaar geschoven om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken.

Clusters managen zichzelf

Een cluster bestaat uit 5 tot 8 personen, wordt voor een bepaalde klus ingehuurd en betaald op basis van prestaties. Binnen een cluster worden duidelijke werkafspraken gemaakt en worden sterke punten van leden benut en is sprake van democratische besluitvorming.

Nu al ziet Dave Aron voorbeelden van dergelijke clusters in ziekenhuizen, in het leger en in de televisiewereld. Het model moet echter nog doordringen in het bedrijfsleven. Aron schat dat in 2020 30% van al het werk verricht zal worden door zichzelf managende clusters.

Een cluster is een extreme vorm van een zichzelf managend team. Een organisatie heeft alleen maar een formele verbintenis met het cluster, niet met de individuele leden van dat cluster. Merk op dat een dergelijk cluster niet zelf doelstellingen bepaalt. Clusters stemmen in met de doelstellingen van de organisatie waar zij voor werken.

Clusters creëren meer waarde

Clusters bieden vier grote voordelen:

  • Betere prestaties door hogere motivatie. Het cluster model zorgt bekende motivatoren, zoals autonomie en meesterschap.
  • Betere prestaties door een aangepaste werkomgeving. Clusters kunnen hun eigen custom made werkomgeving creëren en in stand houden. Ze hoeven veel minder rekening te houden met andere bedrijfssystemen en -onderdelen.
  • Talent management op de juiste plaats. Het cluster kent haar leden veel beter en kan veel beter signaleren waar de ontwikkelingsbehoefte van leden ligt.
  • Hogere niveaus van persoonlijk geluk. Clusters zijn zodanig klein dat leden elkaar echt leren kennen en om elkaar geven. Ze zijn stabiel en autonoom genoeg om leden elkaar te laten ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling.

Clusters brengen risico’s met zich mee, maar die zijn beheersbaar

Om het cluster-model te laten slagen, met bedrijven die clusters inhuren, ontslaan, positioneren en belonen als eenheden, zijn grote veranderingen nodig. Het heeft juridische, financiële, onroerend goed- en human resource-consequenties. Als het lukt om deze wijzigingen te bewerkstelligen zijn er nog twee belangrijke risico’s: de vorming van mini-silo’s en het onvermogen om clusters of de loyaliteit van clusters te behouden.

Om het cluster-model te laten slagen is het belangrijk dat de afspraken die met clusters worden gemaakt afspraken over betrokkenheid bevatten. Daarnaast moeten dwarsverbanden met andere clusters en bredere organisatie-initiatieven tot stand komen.

Uiteindelijk, als het cluster model wordt aangenomen, zullen bedrijven hard moeten werken in het managen van clusters. Net zoals ze altijd al gedaan hebben met hun medewerkers. De grootste talenten moeten gemotiveerd zijn om te blijven. Van medewerkers die slecht presteren moet afscheid genomen worden en anderen moeten ontwikkeld worden.

Dit concept om kapitaalvernietiging te voorkomen en de talenten van medewerkers beter te benutten wordt geschetst op het blog van Harvard Business Review.


Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.