Naam van CV tegen discriminatie

3

Om discriminatie bij het werven van personeel te voorkomen wordt in Nederland al langer gesproken over het verbergen van geboortedata en namen op het CV. In Engeland is dit reeds iets concreter en gaan steeds meer bedrijven ertoe over om de naam van sollicitanten te verbergen om zo (onbewuste) discriminatie tegen te gaan en een meer divers personeelsbestand op te bouwen.

De Engelse premier David Cameron kondigde recent aan dat vanaf 2017 universiteiten de namen van studenten op aanmeldingsformulieren moeten verwijderen om onbewuste discriminatie van minderheden te voorkomen. Tevens riep hij werkgevers op om dit voorbeeld te volgen. Immers, diverse nationale en internationale onderzoeken wijzen uit dat discriminatie op basis van etniciteit, al dan niet bewust, een gegeven is.

Ook andere overheidsorganisaties, zoals de BBC, ministeries en lokale overheden, en grote werkgevers zoals Deloitte, KPMG, HSBC en Virgin Money gaan de namen van sollicitanten op CV’s verbergen.

Deloitte geeft aan zelfs nog een stap verder te gaan en ook de scholen en universiteit waarop een sollicitant heeft gezeten, te verbergen. Dit moet ervoor zorgen dat meer geworven wordt op basis van potentieel, in plaats van op etniciteit of geslacht. Advocatenkantoor Clifford Change verwijderde vorig jaar al de naam van de universiteit op CV’s van sollicitanten. Dit moet voorkomen dat alleen studenten van Oxford en Cambridge de kans krijgen om bij het advocatenkantoor te werken.

De oproep van Cameron om ‘naamblind’ te werven staat niet op zichzelf. Het past in de plannen om alle arbeidsmarktdiscriminatie uit te bannen. Zo moet het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen verdwijnen. Hiertoe werden de volgende drie maatregelen aangekondigd:

Grote werkgevers worden gedwongen om de bonussen voor mannelijke en vrouwelijke medewerkers te publiceren, om zo het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen zichtbaar te maken. De gedachte hierachter is dat als bedrijven zien dat zij mannen en vrouwen ongelijk behandelen, dit zal zorgen voor een gedragsverandering. Het aanpassen van de wet om overheidsinstanties met meer dan 250 medewerkers te dwingen het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen te publiceren.Het aanmoedigen van grote, beursgenoteerde bedrijven om meer vrouwen in de Raden van Bestuur op te nemen.

De Engelse overheid hoopt met dit pakket aan maatregelen discriminatie op de arbeidsmarkt over enkele jaren grotendeels uitgebannen te hebben.

Bronnen: The Guardian / BBC

Lees meer over:

Over Auteur

Sharon Schevers was redacteur van XpertHR Actueel. Niet alleen in tekst, maar ook door het maken van infographics behandelt zij diverse HR-onderwerpen. Sharon is momenteel niet meer werkzaam voor XpertHR Actueel.

3 reacties

  1. Prima idee. Wel moet worden opgemerkt dat in Engeland de klasseverschillen vele malen groter zijn en (nog steeds) zwaarder wegen dan hier.

  2. Niet alleen matchen wij op criteria die een betere voorspellende waarde hebben dan opleiding en ervaring (competenties) maar geven wij alleen het matching percentage op competenties en inzicht in persoonlijkheid en menstype als uitkomst van de matching. Het is aan de selecteur om te bepalen of een kandidaat geschikt is op basis van deze harde criteria. Aansluitend kan de portfoliohouder worden gevraagd of er interesse is in de vacature en pas als deze aangeeft interesse te hebben wordt het volledige portfolio vrij gegeven.
    Omdat wij alle vacatures matchen op alle portfolio's in ons netwerk is de kans op een goede match vele malen groter dan met de traditionele manier van werven en selecteren.

  3. Er is geen ontsnappen aan! Vele procedures gaan via de website en ben je verplicht tot het invullen van basale gegevens zoals leeftijd en waar gestudeerd. Anders meldt 'het systeem' dat er onvolledig wordt ingevuld.