‘Multiculturele bedrijven presteren beter’

1

Bedrijven die divers zijn samengesteld en inspelen op de multiculturele omgeving, presteren beter. Toch laten veel bedrijven kansen liggen.

Dat blijkt uit het onderzoek “Exploring Cultural Diversity: concurrentievoordelen uit multiculturele strategieën” van Youssef Boutachekourt. Hij promoveerde daar onlangs op aan de Universiteit van Tilburg. Boutachekourt deed onderzoek naar de wijze waarop banken, verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren hun voordeel trachten te behalen.

Wat levert het op?

In het vakgebied bestaat geen consensus over het nut van diversiteit. Volgens Boutachekourt is de benadering van voor- en tegenstanders anders: ‘Voorstanders benadrukken welke inhoudelijke voordelen diversiteit op kan leveren (zoals een betere aansluiting op de markt en hoger probleemoplossend vermogen), tegenstanders waarschuwen voor de lastigere procesmatige kant (zoals de lagere sociale cohesie en de stijging van conflicten op het werk).’
Boutachekourts stelling is dat het voordeel kàn opleveren mits je het goed managet: ‘Hoeveel voordeel het je oplevert, hangt af van de sector waarin je zit. Maar bij alle bedrijven die aandacht hebben voor multi-culturaliteit, zie je een stijging in de klantengroei.’

Drie bronnen van voordeel

De promovendus komt tot de conclusie dat drie bronnen leiden tot voordelen. Het eerste voordeel bestaat eruit dat multiculturele bedrijven een beter imago hebben bij allochtonen: ‘En dat is vooral belangrijk in de dienstverlening waarin vertrouwen een rol speelt. Het principe is simpel: wanneer de klant zich in jouw personeel herkent, is dat vertrouwen sneller gelegd. Je gaat makkelijker over tot een verkoop wanneer dat is tegenover iemand die je vertrouwt, en dat is eerder iemand van je eigen groep.’

Competenties van medewerkers

Een tweede factor bestaat uit de multiculturele competenties van medewerkers. ‘Stel: een hypotheekbank heeft een afspraak bij iemand thuis om een hypotheek af te sluiten. Dan kan het heel handig zijn om te weten of je je schoenen uittrekt, hoe je de vrouw in het gesprek betrekt en hoe de Islam tegen het verschijnsel rente aankijkt. Niet dat je meteen een religieuze discussie voert, maar je komt wel een stuk verder in het gesprek wanneer je de belangrijkste culturele waarden in weet te schatten.’

Netwerken

Een derde bron die leidt tot concurrentievoordeel zijn de multiculturele netwerken. ‘Wanneer jouw medewerkers in een bepaald cultureel netwerk zitten, bijvoorbeeld het Turkse, dan is het makkelijker om dat netwerk aan te boren. Zelfs wanneer je je nog in zo’n netwerk moet binnendringen, is dat makkelijker voor een Turks iemand dan voor een Nederlands iemand.’

Hoe doe je dat?

Volgens Boutachekourt zijn er twee belangrijke stappen die je moet zetten om gebruik te maken van het multiculturele netwerk.

  1. Zorg dat het management erop gericht is. ‘Wanneer het management besluit om alle medewerkers gelijk te benaderen, en culturele verschillen niet te zien, dan gebeurt er helemaal niks. Pas wanneer je mensen ziet en erkent in hun verschillend-zijn, kunnen ze dat verschil ook gaan inzetten. Kort door de bocht: vraag ze niet om hun culturele identiteit in te zetten, als jijzelf doet alsof het Suikerfeest niet bestaat.’
  2. Zoek mensen in de organisatie die dit onderwerp willen aanjagen. ‘Begin met pilots en kijk hoe succesvol dat is. Daarbij is het wel belangrijk om doelstellingen af te spreken, anders blijft het hangen.’
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Ik ben het volkomen eens met de kennis van Youssef. Deze kennis mag inmiddels als bekend bij werkgevers verondersteld worden. De vraag is waarom het allemaal zo lang duurt voordat deze meerwaarde erkend wordt, mits goed gemanaget.