Mondeling proeftijd afspreken mag

2

Een proeftijd in eerste instantie mondeling afspreken en later pas schriftelijk vastleggen mag, maar alleen als er aan een aantal voorwaarden is voldaan.

 

De situatie

Een salesmanager met een tijdelijk contract van 6 maanden start op 1 juli 2012 met werken. Op 24 augustus tekent ze de schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin een proeftijd van 2 maanden staat. Een paar dagen later, op de 27e, wordt ze in die proeftijd ontslagen. De salesmanager is het hier niet mee eens, ze protesteert schriftelijk tegen het ontslag en stapt uiteindelijk naar de kantonrechter.

De vordering

De vrouw vordert nakoming van de arbeidsovereenkomst, dat wil zeggen wedertewerkstelling en betaling van haar loon.

Het oordeel

De kantonrechter gaat uitgebreid in op het proeftijdbeding. De werkneemster zegt dat het beding niet voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste omdat het bij aanvang van de werkzaamheden niet op papier stond. Ze zegt ook dat er überhaupt niet is gesproken over een proeftijd.
De kantonrechter stelt dat je een proeftijd best mondeling kunt afspreken maar dat moet dan wel voor of vlak na aanvang van de werkzaamheden gebeuren. Vervolgens moet die afspraak op schrift gesteld worden. In dit geval ontkent de werkneemster dat er over een proeftijd is gesproken. De werkgever heeft die stelling niet kunnen weerleggen en daarom concludeert de rechter dat er geen overeenstemming was over een proeftijd. Daarmee was er ook geen rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De rechter wijst de vordering tot loonbetaling toe. De werkgever moet het loon doorbetalen tot het einde van het tijdelijke contract, 1 januari 2013. De vordering tot wedertewerkstelling wijst de kantonrechter af omdat de zaak pas half december voor de rechter kwam en het dus nog maar om een paar werkdagen ging.

LJN BY7040
Kantonrechter Arnhem
Proeftijd
Kort geding
19 december 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Er kan toch sowieso geen proeftijd van 2 maanden worden afgesproken bij een contractsduur van 6 maanden….