‘Minder nadruk op geld bij reorganisatie’

8

Bij reorganisaties hebben de vakbonden teveel oog voor de hoogte van de ontslagvergoedingen. Dat is goed voor geen van de betrokken partijen. Dat zegt althans werkgeversvereniging AWVN.

AWVN constateert dat het aantal reorganisaties als gevolg van de economische recessie sterk toeneemt. In de sociale plannen die bij die reorganisaties worden overeengekomen, wordt onder druk van de vakbonden veel nadruk gelegd op ontslagvergoedingen en de hoogte daarvan, zegt de werkgeversorganisatie.
De focus op de hoogte van de ontslagvergoedingen, is voor niemand goed, zegt reorganisatie- en beloningsdeskundige Ian Lendering van AWVN. ‘Simpel gezegd heb je bij een sociaal plan een budget beschikbaar voor de reorganisatie. Dat wordt vooraf vastgesteld. Dat budget kun je aan twee zaken uitgeven: ontslaguitkeringen en bemiddeling naar nieuw werk. Hoe meer er gaat naar de ontslaguitkering, hoe minder er overblijft voor bemiddeling. Nu neemt het geldbedrag alle ruimte in beslag, terwijl de focus zou moeten liggen op het vinden van nieuw werk. We moeten alle pijlen richten op het vinden van nieuw werk.’

Bezuiniging

Dus het is geen verkapte bezuiniging wanneer werkgevers minder geld aan ontslaguitkeringen kwijt willen zijn? ‘Daar gaat het ons primair niet om. Maar ik ontken niet dat werkgevers uiteindelijk minder geld kwijt zijn wanneer iedereen succesvol bemiddeld wordt en de ontslaguitkeringen lager zijn.’

Duur van de inspanningen

Daarnaast maakt de AWVN bezwaar tegen de duur van bemiddelingsinspanningen in met name de (semi-)publieke sector. Traditioneel kent deze sector lange bemiddelingstermijnen voor boventallige medewerkers, waarbij medewerkers tijdens de bemiddeling in dienst van de werkgever blijven. Maar volgens het stuk wordt de effectiviteit van de bemiddeling niet groter wordt naarmate de  bemiddeling langer duurt. Integendeel, volgens outplacementdeskundigen leidt een lange bemiddelingsduur vaak tot het ontbreken van een sense of urgency aan de kant van de betrokkene.
Bovendien heeft een lange bemiddelingsduur een demotiverend effect op medewerkers die ‘blijven hangen’ bij organisaties waar zij feitelijk geen toekomst meer hebben.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

8 reacties

 1. Oudere werknemer met 45 jaren werken op

  Moeten we ons dan allemaal (en dan bedoel ik met name de ouderen onder ons) ons na VEERTIG jaar (en meer) hardwerken af laten schepen met mogelijk straks EEN JAAR WW?!? Zijn wij (ouderen) het niet die er voor gezorgd hebben dat Nederland welvarend werd? En zijn wij het niet die nu bij tientallen tegelijk op straat komen te staan?

 2. Weet dat dit soort opmerkingen, of wijsheden als u wilt, alleen gemaakt worden als er massa ontslagen dreigen.
  Werkgevers zouden in goede tijden hun personeel moeten voorbereiden op dit soort situaties. Zorg er voor dat je personeel de arbeidsmarkt blijft volgen en in het bezit komt (blijft) van kennis en vaardigheden om bij ontslag zich niet bedreigd te hoeven voelen. Weest niet bang dat ze weg lopen, mijn ervaring is dat mensen het waarderen en belonen als hun werkgever aandacht aan die kant van de arbeidsrelatie geeft.
  Ook de werknemer heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en moet in goede tijden niet op z’n krent blijven zitten.

 3. Nog een oudere op

  Ik ben het helemaal eens met de oudere werknemer die 45 jaar gewerkt heeft. In mijn directe omgeving komen juist steeds meer ouderen op straat te staan. Zij passen zich netjes aan aan de nieuwe omstandigheid. Wat doet de jeugd: uitgaan, dure apparatuur kopen en vooral NIET sparen! De ouderen die ik bedoel hebben dat wel gedaan en teren nu al hun spaarcentjes in om toch nog redelijk van hun oude dag te kunnen ‘genieten’. Wanneer de voorzieningen voor dit soort mensen nog minder wordt (door ww-tijdverkorting) komen juist de mensen die Nederland groot gemaakt hebben allemaal bij de voedselbank terecht. Dat is dan de bekende stank voor dank. Velen hebben betaald voor de VUT (weg geld). Een dag per week inleveren voor een pensioen al jaren lang (weg geld). Moet het nu echt allemaal van de ouderen komen?

 4. Oudere werkloze op

  Bloos: kijk eens naar de realiteit van deze dag!
  Mensen van 40 jaar worden door het UWV naar de Bureaus voor Vrijwilligerswerk gestuurd: kijk maar of je op die manier nog wat kunt beteken> DAT dit de realiteit! En moeten deze mensen nu afgescheept worden met een paar centen? En dan na 25, 30, 40 en meer jaren werken! Bloos zal wel in de positie zitten dat hij/zij zich geen zorgen hoeft te maken: de welgestelden van ons land!

 5. Het is natuurlijk beter om een goede bemiddeling te hebben van werk naar werk. Jammer genoeg gaat er dan een derde partij er met gigantische bedragen vandoor waarvoor zij een minimum aan inspanning voor hoeven te verrichten. Er zijn nu eenmaal geen eisen gesteld aan bedrijven voor de bemiddeling. Helaas is het vaak zo dat de bemiddeling bestaat uit het toesturen van een aantal websides om te bezoeken, mogelijk nog een voorbeeld sollicitatiebrief en dan houdt het over het algemeen wel ver op. En dat voor slechte het bedrag van enkele duizenden euro’s per werkzoekende. Laat me niet lachen, de ontslagvergoeding zou 2x zo hoog moeten zijn!!!!!!

 6. Werkloze van 60 jaar op

  Het UWV wil nu zijn eigen mensen weer van de straat houden door coaches voor ouderen in het leven te roepen: ha, ha, ha! Belachelijk! Kom je nu bij het UWV hebben ze nauwelijks tijd voor je; houden zich niet aan tijdafspraken en staan met grote aantallen te dollen achter de bureaus. Nee, daar moet de bezem eens flink door heen. Waardeloze instelling: mevrouw/meneer kijkt u maar eens op Internet of er ergens werk voor u is, is meestal het advies. Wat een advies!!! De werkelijke nood bij ouderen wordt door alles en iedereen onderschat: ook de politiek. ‘Meneer’ Kamp zou zich werkelijk eens moeten verdiepen in wat er speelt dan dat bestraffende vingertje op te steken. Voor hem ben je als werkloze (en dan heb ik toch al meer dan 40 jaar gewerkt, meneer Kamp! en ben de dupe geworden van een faillissement) UITSCHOT! Ga maar aardbeien plukken! Wat een harteloze man! Ik zou hem toewensen tot zijn 70ste op de knietjes door de kassen te moeten tegen de betaling die daar voor staat (en dan zonder zijn reserves die die heeft kunnen opbouwen).

 7. Nog iemand die de dupe is van... op

  Helemaal een met de Werkloze van 60 jaar! Ook ik ben de dupe van een faillissement; 59 jaar en 44 jaar gewerkt! Ziek zijn, ken ik niet. En… moet ik nu naar de kassen….? Met respect voor dat werk hoor!
  Laat ze die mensen die het flikken nu al jaren en jaren weigeren te werken (met allerlei vreemdsoortige smoesjes) maar eens eindelijk wat laten doen voor hun uitkering. En de bonden? Mensen, je spaart geld door het lidmaatschap op te zeggen: ze doen toch niets voor je!