Methode de Blécourt in strijd met afspiegelingsbeginsel

2

Een bedrijf dat bij een reorganisatie de stoelendans-methode toepast, krijgt geen toestemming om een medewerker op bedrijfseconomische gronden te ontslaan.

De nieuw gecreëerde functies lijken teveel op de gesaneerde functies en dat maakt de toepassing van de methode principieel onjuist, vindt de kantonrechter.

De situatie

De werkneemster (42) werkt sinds 1991 voor een arbodienst in de functie van adviesteammanager. Sinds februari 2010 is zij ziek thuis. Doordat de markt voor arbodiensten onder druk staat, moet het bedrijf reorganiseren. Dat gebeurt door toepassing van de methode De Blécourt. Er worden nieuwe functies gecreëerd waarop de werknemers kunnen solliciteren. De werkneemster in kwestie wordt niet aangenomen en de werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op bedrijfseconomische gronden.

Methode De Blécourt

De methode De Blécourt wordt sinds eind jaren ’90 toegepast bij reorganisaties om kwaliteit binnen sanerende onderneming te behouden. Het personeel wordt eerst ontslagen en kan op nieuwe, hogere en een kleiner aantal functies solliciteren. Deze methode werd voor het eerst toegepast bij de fusie van Compaq en Digital en werd vernoemd naar de arbeidsrecht advocate Mirjam de Blécourt-Wouterse. Het voordeel van de methode is dat de werkgever kan zelf bepalen wie blijft. De niet geschikt bevonden werknemers vloeien af via de reorganisatie en het sociaal plan.

Het oordeel

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af. De toepassing van de methode De Blécourt gaat niet samen met het idee van een reorganisatie. Volgens de kantonrechter moeten bij een reorganisatie objectieve criteria worden gehanteerd voor de keuze welke werknemers moeten vertrekken. Normaal gesproken gebeurt dat op basis van het afspiegelingsbeginsel. Eventueel mag de werkgever aantonen dat een personeelslid onmisbaar is voor de onderneming maar in de regel mag kwaliteit geen rol spelen.
In deze zaak heeft de werkgever nieuwe functies gecreëerd die nauwelijks verschillen van de oude functies. De werkneemster kon met haar capaciteiten die nieuwe functie gemakkelijk vervullen. Als de werkneemster volgens de werkgever niet geschikt is voor de nieuwe functie, moet er voor de ontbinding een andere reden dan de reorganisatie worden aangevoerd, aldus de kantonrechter. Als de werkneemster nogmaals aangeeft dat ze wel in aanmerking had moeten komen voor de nieuwe functie, reageert de rechter daarop met het antwoord dat hij slechts het ontbindingsverzoek moet beoordelen en dat hij de werkgever niet kan opleggen de werkneemster geschikt te bevinden.

Stoelendans mag onder voorwaarden
De rechter overweegt nog dat de kans op het toestaan van de van de methode methode De Blécourt groter is naarmate de nieuwe functies verschillen van de oude bijvoorbeeld door veel hogere salarissen en meer verantwoordelijkheden.
In een eerdere rechtszaken word de methode soms wel toegestaan (JAR2009/238) en een andere keer weer niet (JAR 2010/187).

LJN JAR 2010/253
Kantonrechter Almelo
Methode De Blécourt
Eerste aanleg
24 augustus 2010

Door mr. Ingrid Kooijman 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Dat is nog eens recht spreken. Weg met al die smoesjes die alleen bedoeld zijn om de wet te ontduiken.
    Het wordt tijd dat de invled van sluwe advocaten sterk wordt ingeperkt.

  2. Jaap Theunisz op

    Het lijkt me voor P&O functionarissen overigens ook frustrerend om allemaal nieuwe functiebeschrijvingen te moeten maken, met als enig doel mensen te kunnen ontslaan. Dit heeft niets meer te maken met het doel van functiebeschrijvingen: een goede match tussen werkproces en arbeidskrachten tot stand brengen. Ook dwingt het mensen om elkaar leugens te vertellen. Heel erg onfris allemaal. Eens met Joro dat deze praktijken, die nog steeds voorkomen, worden verboden. En anders maar de bedrijven die zich hieraan schuldig maken op een zwarte lijst zetten.