Mensen met beperking vaker in een ‘gewone’ baan

1

Vorig jaar zijn meer mensen met een beperking aan de slag gegaan bij een ‘gewone’ werkgever dan het jaar daarvoor.

Uit cijfers die de vereniging van de sociale werkvoorzieningbedrijven Cedris maandag presenteerde, blijkt dat ruim 31.000 mensen uit een sociale werkplaats een baan vonden, 3 procent meer dan in 2009.

Gezien de forse bezuinigingen die de sociale werkplaatsen boven het hoofd hangen, acht scheidend voorzitter Joan Leemhuis-Stout de kans klein dat dit succes vervolg krijgt, zo zei ze tegen dagblad Trouw. ,,Houdt het kabinet vast aan die bezuiniging van 1,8 miljard, dan hebben we daar rekening mee te houden. Maar laten bewindslieden de consequenties dan wel voor hun rekening nemen. Laat ze zeggen: het gevolg is dat mensen met een arbeidsbeperking thuis komen te zitten.”

De wachtlijst voor de sociale werkvoorziening is in 2010 fors gestegen. In 2009 stonden 18.700 mensen op de wachtlijst, in 2010 was dat aantal gestegen naar 21.000. Dit komt mogelijk omdat wordt ingespeeld op de aangekondigde Wet werken naar vermogen, waarin het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening fors wordt beperkt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Hans Broere, manager DAAD op

    De ervaring die wij als werkgeversservicepunt tot nu toe hebben met de aangekondigde Wet werken naar vermogen is een stuk positiever dan de toon in dit artikel doet vermoeden. Vooruitlopend op deze wet die naar verwachting in januari 2013 zal worden ingevoerd, doet Rotterdam mee aan de pilot loondispensatie. We merken dat zowel werkgevers als werknemers met een beperking voordelen genieten. Er zijn mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. Voor hen is en blijft de sociale werkvoorziening een goed vangnet. Voor de mensen die ook regulier werk kunnen doen, biedt de nieuwe wet uitkomst. Voorheen was het voor een werkgever financieel minder interessant om deze mensen aan te nemen, omdat deze werknemers minder productief zijn maar niet onder het minimum loon konden worden betaald. Met de komst van de nieuwe wet wordt dit argument van tafel geveegd. Kosten vormen door deze wet geen drempel meer voor ondernemers die eigenlijk heel graag maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.