Meer arbeidsongevallen ondanks investering in veiligheidscultuur

0

Nederlandse organisaties zijn al jaren bezig met het verbeteren van de veiligheid op de werkvloeren. Toch loopt het aantal ernstige arbeidsongevallen nog steeds op. Het is volgens Inspectie SZW tijd om nu ook het gedrag en de cultuur binnen organisaties aan te pakken.

De Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt jaarlijks ongevalsmeldingen binnen. Ondanks de verbeteringen van de organisatie van afgelopen jaar is het aantal meldingen met twaalf procent gestegen naar 4225 in 2017. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de inspectie. De tekortschietende arbeidsveiligheid neemt al sinds 2013 toe.

Mensen en sectoren

Volgens de inspectie vallen er jaarlijks circa 50 tot 70 doden door arbeidsongevallen. De meeste arbeidsongevallen, ook die met dodelijke afloop, doen zich voor bij de 55-plussers. Dit vergt, gezien de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking, meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van deze groep werknemers.

De sectoren waarin de meeste ernstige arbeidsongevallen plaatsvinden zijn handel, bouwnijverheid, industrie en vervoer en opslag. Deze sectoren staan de afgelopen jaren onbeweeglijk bovenaan de lijst. Hiernaast ligt het aantal ernstige ongevallen bij bedrijven met minder dan 10 werknemers (veel) hoger dan bij grote organisaties.

Oorzaken
De meeste arbeidsongevallen gebeuren door een gebrek aan motivatie, oplettendheid en veiligheidsbewustzijn. Zo is er een gebrek aan communicatie en afstemming, kampen medewerkers met werkdruk, reageren zij niet altijd goed op onverwachte situaties en is er te weinig controle.

  • De risico-inventarisatie en –evaluatie is de basis van het arbobeleid. Hiermee kan een bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken en zo de kans op werkgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperken. Lees hier meer over in XpertHR

Bron: Inspectie SZW

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.