Medische keuring arbeidsgeschiktheid vóór sollicitatie

0

Een keuring voor status gedeeltelijk arbeidsgeschikte mag niet voorafgaand aan sollicitatie worden gevraagd.

Samenvatting

Werknemer is van 8 mei 2006 tot 8 november 2007 in dienst bij werkgever als internationaal vrachtwagenchauffeur. Op 9 november 2007 is werknemer ziek gemeld bij UWV met het oog op een toekomstige operatie. Op 25 januari 2008 heeft werknemer bij werkgever geïnformeerd of hij weer in dienst kon treden.

Werkgever vond in eerste instantie het risico op uitval te groot, maar besloot toch werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden wanneer deze de status van gedeeltelijk arbeidsgeschikte kon krijgen. In dat geval zou bij ziekte het ziekengeld door UWV worden betaald.

Werknemer heeft het voorstel van werkgever met de verzekeringsarts van UWV besproken en heeft op diens aanraden besloten zich niet te laten keuren.

Werkgever ontkent dat hij werknemer heeft verzocht een aanstellingskeuring te ondergaan en stelt verder dat er destijds geen openstaande vacature was. Werkgever had wel geïnformeerd naar de mogelijkheden om werknemer eventueel in dienst te nemen als gedeeltelijk arbeidsgeschikte en heeft deze informatie ook aan werknemer doorgegeven. Werkgever stelt dat dat dan ook geen verzoek was aan werknemer om een aanstellingskeuring te ondergaan.

Uitspraak

De Commissie Aanstellingskeuringen overweegt dat de Wet op de medische keuringen (WMK) bepaalt dat onder een keuring wordt verstaan het schriftelijk of mondeling stellen van ‘vragen over de gezondheidstoestand van de keurling en het verrichten van medisch onderzoek in verband met het aangaan of wijzigen van een burgerrechtelijke arbeidsverhouding.

Het voorstel van werkgever om een keuring te ondergaan, wordt dus gezien als een aanstellingskeuring in de zin van de WMK. De WMK bepaalt dat een aanstellingskeuring alleen mag plaatsvinden, indien aan de vervulling van de betreffende functie en de daarbij behorende taken bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld. Dit was voor werknemer niet het geval en werkgever mocht dan ook niet verzoeken om een aanstellingskeuring.

De Commissie geeft ook enkele overwegingen over de status van gedeeltelijk arbeidsgeschikte. Op grond van artikel 38b Ziektewet rust op een potentiële nieuwe werknemer niet de verplichting voorafgaand aan het aangaan van een dienstverband mee te werken aan een keuring om vast te stellen of de status gedeeltelijk arbeidsgeschikte kan worden verkregen.

Bron: JAR 2008/210

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.