Medewerkertevredenheidsonderzoek 2.0

0

Rachel Silverman schrijft over een trend die door steeds meer organisaties wordt overgenomen: een kort wekelijks onderzoek onder medewerkers om ‘ de vinger aan de pols te houden’ .

Bij steeds meer Amerikanen verschijnt op regelmatige basis – tot wel drie keer per week – een vraag op het computerscherm. Er worden vragen gesteld als: “Heb je het gevoel dat managers naar je luisteren?”, “Op welke prestatie van de afgelopen week ben je het meest trots?” en “Als het bedrijf een filmster zou zijn, wie zou het dan zijn?”.

Deze vinger-aan-de-pols-onderzoekjes passen bij deze tijd van continue statusupdates en onmiddellijke feedback. De onderzoeken geven een beeld van hoe medewerkers zich voelen en ondervangen problemen voordat zij manifest worden. In veel gevallen vervangen deze korte onderzoekjes het jaarlijkse medewerkertevredenheidsonderzoek.

De trend is onderdeel van een verschuiving naar een meer datagedreven besluitvorming. Van managers wordt verwacht dat zij besluiten nemen op basis van data, zowel op strategisch niveau als op meer basaal niveau (“Moet er een Kerstboom op de afdeling komen?”).

Medewerkers zijn de jaarlijkse medewerkertevredenheidsonderzoeken ook een beetje beu. Slechts een vijfde van de medewerkers gelooft dat er concrete actie wordt ondernomen op pijnpunten die in een dergelijk onderzoek naar voren komen. Toch is het ook bij korte onderzoekjes niet altijd duidelijk of zij tot concrete actie leiden. Dat hoeft overigens ook niet altijd het doel te zijn. Een vraag als “Kies tussen Prince en Michael Jackson” wordt gesteld om kameraadschap op de werkvloer te bevorderen.


Silverman beschrijft diverse concrete acties en resultaten:

  • Een vraag over het nieuwe meubilair leidde ertoe dat ook stabureau’s werden aangeschaft
  • De klantenservice werd verbeterd
  • De Kerstborrel werd weer populair
  • Medewerkers kenden de visie van de organisatie niet, daarop werd direct een bijeenkomst georganiseerd om de visie nog eens uit te leggen.


Bij een bedrijf met veel thuiswerkers bleek dat juist die thuiswerkers in drukke tijden minder gelukkig waren. Daarop investeerde het bedrijf in extra ondersteuning voor de thuiswerkers en werd teleconferentie-apparatuur aangeschaft om makkelijker contact te kunnen onderhouden.

Professor Eean Crawford waarschuwt wel dat teveel vragen stellen kan leiden tot onderzoeksmoeheid. Bovendien moeten bedrijven oppassen voor gedesillusioneerde medewerkers als hun snelle feedback geen tijdige respons krijgt. “Een onderzoek is een conversatiestarter. Niet het einde van het verhaal.”

Bron: The Wall Street Journal

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.