Managementovereenkomst telt mee voor arbeidsverleden

0

Een ex-directeur krijgt een ontslagvergoeding mee op basis van C=2. De rechter rekent voor het arbeidsverleden ook de uitzendovereenkomst en de managementovereenkomst mee.

 

De situatie

Een werknemer werkt vanaf 1 juli 2009 via een uitzendbureau bij een bedrijf dat online tweedehands auto’ s verkoopt. Vier maanden later komt hij op een arbeidsovereenkomst in dienst bij een dochteronderneming als accountmanager. Op 1 januari 2011 wordt hij, op basis van een managementovereenkomst, aangesteld als statutair directeur. Die overeenkomst en het bestuurderschap worden een jaar later met wederzijds goedvinden beëindigd, waarna de werknemer weer op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst komt. In mei 2012 meldt de werkgever dat hij de werknemer wil ontslaan.

De vordering

De werkgever wil van de werknemer af. Doordat de werknemer verkeerde financiële prognoses heeft gegeven, is er een vertrouwensbreuk ontstaan. En de werknemer functioneert niet goed: hij heeft geregeld aanvaringen met collega’ s, gaat niet goed om met klachten en samenwerkingsprojecten met grote partijen kwamen onder zijn leiding niet van de grond. De werknemer heeft geen recht op vergoeding, omdat het bedrijf verlies lijdt en de werknemer toch zijn aandelen zonder verlies kan terugverkopen aan het bedrijf. Daarnaast was het maar een kort dienstverband, omdat de arbeidsovereenkomst gesloten is in januari 2012.

Het verweer

De werknemer ontkent het disfunctioneren en overlegt correspondentie over een bonusregeling en over de inschrijving als bestuurder bij de Kamer van Koophandel.

Het oordeel

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent een vergoeding toe gebaseerd op C=2 en op het hele arbeidsverleden bij het bedrijf.

Cijfers op een A4’ tje zijn onvoldoende bewijs
De werkgever heeft de tegenvallende financiële resultaten alleen onderbouwd met een A4’ tje met omzetgegevens. De werknemer heeft daartegenover gesteld dat het slechte resultaat is veroorzaakt door interne doorbelastingen en een verhuizing.
Het disfunctioneren kan de werkgever ook niet aantonen. Er zijn geen schriftelijke verslagen van gesprekken. En uit de bewijsstukken van de werknemer blijkt juist het tegenovergestelde.

Managementovereenkomst in A-factor
Het arbeidsverleden van de werknemer is onder te verdelen in een uitzendovereenkomst, een arbeidsovereenkomst bij de dochteronderneming, een managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst bij de moederonderneming. Die laat de rechter allemaal meetellen voor de bepaling van het arbeidsverleden. Al voordat de managementovereenkomst werd beëindigd, was afgesproken dat de werknemer voor het bedrijf zou blijven werken maar dan met een arbeidsovereenkomst. De overeenkomsten bij elkaar opgeteld, bestaat het arbeidsverleden van de werknemer uit drie jaar. De vergoeding komt daarmee uit op bijna 40.000 euro.

LJN BX0577
Kantonrechter Wageningen
Arbeidsverleden, uitzendovereenkomst
Eerste aanleg
6 juli 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.