Mag een werkgever camera’s ophangen?

0

Vraag: mag een werkgever camera’s ophangen?

Antwoord:

In beginsel mag een werkgever zijn werknemers alleen filmen als zijn belang daarbij opweegt tegen de inbreuk op de privacy van een werknemer. Het belang van de werkgever kan bijvoorbeeld zijn gelegen in de beveiliging van bedrijfseigendommen of de bestrijding van fraude. Daarbij moet de werkgever afwegen of er een minder ingrijpend middel dan cameratoezicht kan worden gebruikt om hetzelfde doel te bereiken. Als dat zo is, dan moet hij voor het minder ingrijpende middel kiezen. Een werkgever is bovendien verplicht om de werknemers in te lichten over het feit dat er camera’s zijn. De werkgever moet de camera’s weer verwijderen als zijn belang daarbij niet meer bestaat. Bijvoorbeeld als bij een vermoeden van diefstal een verdachte is betrapt.

Wanneer de werkgever standaard gebruik maakt van cameratoezicht of de mogelijkheid wil hebben om daar in de toekomst gebruik van te maken, doet hij er verstandig aan de regels met betrekking tot het cameratoezicht, het doel en de rechtvaardiging daarvan, in een protocol op te nemen. De ondernemingsraad heeft daarover wel instemmingsrecht.

Verborgen cameratoezicht is in beginsel niet toegestaan, tenzij aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

de werkgever heeft een gerechtvaardigd belang; en andere middelen zijn niet toereikend gebleken; en het wordt alleen in incidentele gevallen toegepast; en het wordt gedurende een korte periode ingezet.

Gebruik van verborgen camera’s zonder dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan is een strafbaar feit (artikel 139 f Sr).

 

MEER WETEN?
Op XpertHR.nl lees je uitgebreidere informatie en voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9123.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.