Loondoorbetaling aan zieke werknemer als gevolg van alcohol of drugs nog steeds onduidelijk

0

Een zieke werknemer heeft in beginsel recht op loon tijdens de eerste twee
ziektejaren, behalve als de werknemer zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt.
De opzet moet dan gericht zijn op het veroorzaken van de ziekte. Diverse
kantonrechters hebben de afgelopen jaren uitspraak gedaan over de vraag of de
werknemer die als gevolg van alcohol- en/of drugsgebruik ziek is geworden, deze
ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt en daardoor geen recht heeft op
loondoorbetaling. Het oordeel blijkt uiteen te lopen.

In 2001 ging het om een werknemer die (in zijn vrije tijd) bij een collega in de auto was gestapt, terwijl de betreffende collega te veel gedronken had. De collega veroorzaakte een ongeval en de werknemer raakte arbeidsongeschikt. De werkgever weigerde het loon door te betalen, omdat hij vond dat het de eigen schuld van de werknemer was om bij de dronken collega in de auto te stappen. De kantonrechter in Heerlen* vond het van belang dat de gedraging had plaatsgevonden in privé-tijd, terwijl het vervallen van het recht op loon bij ziekte als gevolg van opzet alleen bedoeld is voor een situatie die binnen de werkingssfeer van de arbeidsovereenkomst valt. Dat zou alleen anders zijn als die gedraging in privé-tijd puur was gericht op het veroorzaken van de arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter vond dat die situatie hier niet aan de orde was.

Dronken achter het stuur

Een jaar later ging het ook om een verkeersongeval. Nu was het de werknemer zelf die dronken achter het stuur van zijn lease-auto had plaatsgenomen en op die manier een ongeval had veroorzaakt. De kantonrechter in Amersfoort** oordeelde dat de werknemer welbewust en uit vrije wil met een te hoog alcoholpromillage was gaan rijden en dat het algemeen bekend is dat dit tot ongelukken kan leiden. Volgens de kantonrechter was er dus sprake van opzet. Hierbij speelde een belangrijke rol dat de gedraging van de werknemer niet gelijk te stellen was met risicovol gedrag zoals sportbeoefening, maar om gedrag waarop door de wet straf was gesteld.

Eerdere waarschuwing

In 2005 was opnieuw een verkeersongeval onder invloed van te veel alcohol aan de orde. De werknemer had een ongeluk met zijn motor gekregen. De kantonrechter*** in Tilburg vond dat de ziekte niet was veroorzaakt door opzet van de werknemer, aangezien volgens de wetsgeschiedenis de opzet moet zijn gericht op het veroorzaken van de arbeidsongeschiktheid. Dat was hier niet het geval, vond de kantonrechter. Wel zei hij dat de werknemer slechts recht had op 70% van het loon tijdens ziekte en niet 100% zoals hij eiste. Daarbij vond de rechter het van belang dat de werknemer al door de werkgever eerder was gewaarschuwd vanwege zijn overmatige alcoholgebruik. Dat de gedraging in de privésfeer plaatsvond, achtte de kantonrechter niet van belang. Dat is dus anders dan wat de kantonrechter in Heerlen vond in 2001.

Volle bewustzijn

Onlangs, op 23 augustus 2007, verscheen de laatste uitspraak**** in deze reeks. Het ging om een werknemer die vanwege zijn alcohol- en drugsverslaving was opgenomen in een ontwenningskliniek, waarop de werkgever de loondoorbetaling staakte. De werknemer zei dat hij door zijn psychische problemen verslaafd was geraakt. De kantonrechter in Gouda vond dat psychische problemen, hoe ernstig ook, geen rechtvaardiging kunnen opleveren voor de verslaving. Er zijn andere manieren om dergelijke problemen te lijf te gaan. De werknemer had volgens de kantonrechter zelf bij volle bewustzijn gekozen voor het consumeren van grote hoeveelheden alcohol en drugs en was zo dus verslaafd geraakt. Daarom vond de rechter dat de verslaving opzettelijk was veroorzaakt.

Verschillende meningen

Er wordt dus nogal verschillend gedacht over deze kwestie. Daardoor ontstaat veel rechtsonzekerheid over de vraag of werkgevers in deze gevallen nu wel of niet moeten doorbetalen. Het wachten is op een uitspraak van een hogere instantie, liefst de Hoge Raad, om hier definitief duidelijkheid over te krijgen. 

*Kantongerecht Heerlen, 4 juli 2001, JAR 2001/247
**Kantongerecht Amersfoort 12 december 2001, JAR 2002/34
***Kantonrechter Tilburg, 18 mei 2005, JAR 2006/77
****Kantonrechter Gouda (Voorzieningenrechter), 23 augustus 2007, JAR 2007/237

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.