Kostenreductie passé voor HR

0

HR-afdelingen focussen in 2010 sterk op het verhogen van hun bijdrage aan de organisatiestrategie. Vorig jaar was kostenreductie nog een van de belangrijkste HR doelstellingen.

Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot onder 48 HR-afdelingen.

In het onderzoek is specifiek gekeken naar de inrichting van HR, HR-doelstellingen, knelpunten, het gebruik van prestatie-indicatoren, communicatiekanalen en ICT-toepassingen binnen HR.
In 2009 stond het reduceren van kosten bij 43 procent van de HR-afdelingen centraal tegen 23 procent in 2010. Volgens onderzoeker Christiaan Gort mag daaruit niet meteen de conclusie getrokken worden dat het economisch beter gaat: ‘Je ziet dat de noodzaak van kostenreductie langzaam verdwijnt, maar zeggen dat het goed gaat, is lastig. Wat wel mooi is, is dat kostenreductie geen waarde toevoegt aan het bedrijf, en dat juist dáár nu weer meer aandacht voor komt. Dat is positief.’

Toegevoegde waarde

Het professionaliseren en verbeteren van de processen, is nog altijd de meest genoemde HR-doelstelling, maar een andere doelstelling is sterk in opkomst. De grootste procentuele toename is namelijk waar te nemen bij de doelstelling "verhogen van de bijdrage van HR aan de organisatiestrategie" met een groei van ongeveer 15 procent naar meer dan 40 procent van de HR-afdelingen in 2010. Gort: ‘Een van de dingen die HR hierin veelal kan betekenen is het zorgen voor meer rendement van personeel. Je moet dan denken aan strategische personeelsplanning en talentmanagement. Daar liggen mijns inziens ook de grootste uitdagingen voor HR-afdelingen.’

Knelpunten

Daarnaast deed Berenschot onderzoek naar knelpunten die HR-afdelingen ervaren. ‘Wat bij de HR-knelpunten opvalt, is dat minder dan 10 procent van de ondervraagde HR-afdelingen aangeeft de kwaliteit van HR-medewerkers als een probleem te ervaren: het niveau van het eigen HR-personeel stond vooruitgang in de weg. Jaren geleden was dit probleem veel groter. Blijkbaar hebben acties om kennis en kunde te versterken effect gehad.’

Daarnaast worstelen veel afdelingen met het zichtbaar maken van de eigen toegevoegde waarde, nog altijd wordt men vaak gezien als kostenpost. Het knelpunt daarin is goede stuurinformatie, zegt Gort: ‘Je ziet dat in de HR-systemen wel veel informatie zit, maar dat het niet makkelijk is om de juiste informatie eruit te krijgen. Bijkomend probleem is dat informatie vaak in verschillende systemen zit, die niet aan elkaar gekoppeld zijn.’

Ten slotte geven HR-afdelingen aan te worstelen met een onduidelijk besturingsmodel. Dat leidt tot onvoldoende focus en onduidelijkheid over taakstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Met als gevolg dat prioriteiten niet helder gesteld worden, belangrijke zaken blijven liggen en HR- professionals langs elkaar heen werken.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.