‘Kosten doorbetalen verzuim na conflict verdelen’

6

Met zijn afstudeerscriptie ‘Niet werken door een arbeidsconflict’ heeft Axel Blanker de scriptieprijs Rechtswetenschappen 2012 van de Open Universiteit gewonnen. Blanker stelt de vraag of een werknemer het loon volledig doorbetaald moet krijgen als diegene zich bij een conflict ziek meldt. De student pleit ervoor dat de loonkosten niet automatisch alleen voor de rekening van de werkgever moeten komen.

Maatschappelijk probleem
Blanker constateert dat het in Nederland gebruikelijk is dat een werknemer zich ziek meldt wanneer er sprake is van een arbeidsconflict. Het feit dat de zieke werknemer ontslagbescherming geniet en recht op loon behoudt, is een ontsnappingsroute geworden. In Nederland melden zich jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 werknemers ziek vanwege een conflict met de werkgever, leidinggevende of een collega. De kosten die arbeidsconflicten met zich meebrengen belopen jaarlijks meer dan 1 miljard euro.

Verdeling kosten
Axel Blanker pleit in zijn scriptie voor verdeling van de kosten van doorbetaling van loon tussen werkgever en werknemer bij arbeidsverzuim na een conflict. Toetsing vindt plaats aan de hand van drie criteria: de voorzienbaarheid van het arbeidsconflict, de beïnvloedingsmogelijkheden op het ontstaan en het oplossen van het conflict en tot slot de schuldvraag.

Wetsartikel
Blanker stelt voor een nieuw wetsartikel in het Burgerlijk Wetboek op te nemen. Juryvoorzitter prof. mr. Anka Ernes: ‘Zijn scriptieonderzoek is zo goed dat de OU een promotietraject met Axel Blanker start’.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

6 reacties

 1. Peter-Jan Smits op

  Geen nieuw idee!
  Jaren gelden heb ik al gepleit voor een tijdscontigente verdeling van de kosten bij uitval door een arbeidsconflict.
  Naar aanleiding daarvan is al door een student een scriptie geschreven.

 2. Peter-Jan Smits op

  Mijn ervaring van toen was, veel aandacht en publiciteit. Echter het idee vond geen steun bij de politiek, werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers.

  Wellicht is dit nu anders.

 3. @Peter-Jan Smits

  Heb je dan de scriptie en aanbevelingen van Axel in zijn geheel gelezen, gelet je conclusie dat het ‘geen nieuw idee is’?

 4. Deze keuze komt is in het ambtenarenrecht c.a. beter geregeld. Indien door de bedrijfsarts wordt vastgesteld dat geen medische oorzaak aan de orde is, is iemand gewoon hersteld en kan aan het werk. Indien sprake is van een arbeidsconflict kan een functioneringstraject worden opgestart met uiteindelijk een ontslagprocedure of herplaatsing (in of extern). Dus volgens mij is de viise van Blanker eenzijdig onderzocht.

 5. Bij een ziekmelding in geval van een arbeidsconflict is er veelal geen sprake van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of medische beperkingen. Een ziekmelding is dus niet op zijn plaats en hoeft derhalve ook niet gehonoreerd te worden.

 6. 100.000 x modaal 33.000 = 3.3 miljard loonsom.
  Zou betekenen bij kosten 1 miljard dat werknemer zo’n 3,5 maand verzuimt.
  En zo lang hoeft het absoluut niet te duren als voor partijen bv STECR bekend is. Je kunt natuurlijk ook een goede terzake kundige en inventieve P&O-er of arbeidsjurist inschakelen.