Koning: werkloosheid blijft grootste zorgpunt

0

Het grootste zorgpunt van de regering is en blijft de hoge werkloosheid. Dat zei de Koning vanmiddag rond één uur in zijn tweede Troonrede. Volgens de Koning heeft de werkloosheid de allerhoogste prioriteit voor de regering.

De jaarlijkse toespraak van de regering, voorgelezen door de Koning, begon zoals verwacht met veel aandacht voor ontwikkelingen in het buitenland. Maar daarna was er ook volop aandacht voor de arbeidsmarkt.

Inspanningen van de overheid
De overheid blijft zich volgens de Koning inspannen voor scholing en begeleiding van werk naar werk, en voor meer leer-werktrajecten specifiek voor jongeren. ‘Een extra maatregel die op korte termijn effect kan hebben, is verruiming van de mogelijkheden om tijdelijk te werken of een kansrijke technische opleiding te volgen met behoud van een WW-uitkering. Deze zogeheten brug-WW verkleint de risico’s voor werkgevers bij het in dienst nemen van medewerkers en verhoogt de kans op werk voor hen die al langere tijd thuiszitten.’

Verder wordt het recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag met drie maanden verlengd tot een half jaar. Daardoor kunnen mensen zich voor een langere periode volledig richten op het vinden van een nieuwe baan.

Mensen met een arbeidsbeperking
Met ingang van komend jaar gaan de taken rondom mensen met een arbeidsbeperking over naar gemeenten. ‘Door dit dicht bij mensen te organiseren, wordt bureaucratie aangepakt en kan beter rekening worden gehouden met specifieke behoeftes en voorkeuren. Het doel is een flexibel stelsel van goede en toegankelijke voorzieningen dat aansluit bij de behoeftes en keuzevrijheid van het individu. Overheden en bedrijven spannen zich komend jaar in om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan aan de slag te krijgen.’

Lange termijn
Ook voor de langere termijn zijn er plannen om de werkgelegenheid te stimuleren. De regering werkt daartoe aan een plan om het belastingstelsel te vernieuwen. ‘Dat kan door de belasting op arbeid te verlagen. De inzet van de regering is dat hierdoor de baankans van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt groeit en dat iedereen die werk vindt er ook echt op vooruit gaat. Voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.’

Kwaliteit van het onderwijs
Het stimuleren en benutten van jong talent is cruciaal voor toekomstige economische groei, zei de Koning. ‘De afgelopen jaren heeft de regering forse stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel te verhogen en de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook investeert de overheid extra in het beroepsonderwijs. Daarbij staat werken aan vakmanschap centraal, (…) bijvoorbeeld ook door een eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen.’

Lonen in de publieke sector
Tenslotte had de Troonrede goed nieuws voor al het overheidspersoneel. ‘In 2015 wordt de loonbijstelling in de publieke sector volledig uitgekeerd. Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt.’

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.