Klap op billen geen reden voor ontslag

0

Een werknemer heeft een vrouwelijke collega een klap op de billen gegeven.
De werknemer wordt hiervoor op non-actief gesteld. Een andere collega verklaart
tegenover de werkgever dat hij door de werknemer met de dood is
bedreigd.

In een gesprek tussen werknemer, leidinggevende en HR manager geeft de werknemer aan dat de tik op de billen een grapje was. Ook ontkent hij de beschuldiging van de doodsbedreiging.

Ontslag op staande voet
 

De werkgever vindt de klap en de doodsbedreiging, ieder afzonderlijk en zeker ook samen een dringende reden opleveren, op grond waarvan hij per direct op staande voet is ontslagen. Bij de kantonrechter eist de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Primair wegens een dringende en subsidiair wegens veranderingen in de omstandigheden.
 

De werknemer verweert zich door te stellen dat er van seksuele intimidatie geen sprak is omdat de intentie op geen enkele wijze seksueel van aard is. Daarnaast heeft hij niemand bedreigd.

Geen seksuele lading
 

De kantonrechter is van mening dat er niet is gebleken dat de klap enige seksuele lading had. Een minder verstrekkende maatregel dan ontslag was redelijker geweest. Voor wat betreft de gestelde doodsbedreiging is de verklaring van de collega te vaag om zelfstandig tot een dringende reden te leiden. De primaire grondslag van het verzoek wordt niet toegewezen.

Volgens de kantonrechter dient de subsidiaire grondslag, te weten verandering in de omstandigheden, wel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te leiden. Werkgever heeft duidelijk aangegeven werknemer niet meer terug te willen omdat er anders grote onrust onder haar medewerkers zal ontstaan.

Ontslagvergoeding

Naar het oordeel van de kantonrechter is er aanleiding tot toekenning van een ontslagvergoeding. Immers, de situatie van het ontslag op staande voet en de werkwijze van de werkgever heeft bijgedragen aan verstoring van de arbeidsrelatie en dient derhalve voor rekening en risico van de werkgever te komen. De kantonrechter vindt een vergoeding met C=1 redelijk en billijk.

Bron: LJN BG 6584
Kantonrechtbank Dordrecht
Datum: 26-11-2008 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.