Kantonrechter: Extra aandacht bij terugkeer in gereorganiseerd bedrijf

0

Een werkgever moet zich extra inspannen voor de begeleiding van een medewerker die na zwangerschapsverlof en afwezigheid na een verkeersongeluk terugkomt in een gereorganiseerd bedrijf.

De situatie
Een werkneemster is al bijna 10 jaar in dienst als ze in januari 2010 met zwangerschapsverlof gaat. Tijdens haar verlof wordt het bedrijf gereorganiseerd; ook haar functie wordt gewijzigd. Zo’n drie maanden nadat ze weer aan de slag is gegaan, krijgt ze een fietsongeluk waardoor ze weer een tijdje uit de roulatie is.
Na haar terugkeer vindt een aantal gesprekken plaats: een in november, een in december 2010 en een in februari 2011. De werkgever laat haar in de bevestiging van het laatste gesprek weten dat ze nog 6 maanden de tijd krijgt om haar functioneren te verbeteren.

De vordering
De werkgever doet nu een verzoek tot ontbinding – zonder vergoeding. Volgens de werkgever functioneert de werkneemster niet goed en is de arbeidsrelatie verstoord. De medewerkster is al in haar beoordelingen van 2008 en 2009 aangesproken op gebreken in haar functioneren. De werkneemster stond toen niet open voor een verbetertraject en ondernam ook geen poging om haar kennis bij te spijkeren. De reorganisatie was volgens de werkgever maar een beperkte organisatiewijziging en had vrijwel geen gevolgen voor de functie van de werkneemster.

Het verweer
De werkneemster heeft een andere kijk op de zaak. Volgens haar was de reorganisatie wel ingrijpend en heeft die geresulteerd in een zwaardere functie. Ze is daarin onvoldoende begeleid en aangestuurd: na haar zwangerschapsverlof zou ze een opfriscursus krijgen, en er was haar een assessment aangeboden. Beiden zijn door de werkgever uiteindelijk niet gefaciliteerd.
Ze zegt dat ze nooit is aangesproken op haar functioneren. Na het fietsongeluk heeft de werkgever druk op haar uitgeoefend om snel weer fulltime aan het werk te gaan. Tot slot heeft de werkgever geen mediator ingeschakeld, zoals de bedrijfsarts had voorgesteld.

Het oordeel
De kantonrechter ziet geen feiten of omstandigheden die zo’n verandering in de omstandigheden hebben veroorzaakt dat de arbeidsovereenkomst nu beëindigd moet worden.
Omdat er geen schriftelijke, concrete bewijzen zijn van disfunctioneren voor 2010, laat de rechter die jaren buiten beschouwing. Het lijkt er niet op dat de werkgever haar voor juni 2010 heeft aangesproken op disfunctioneren en haar de gelegenheid heeft gegeven om daar wat aan te doen.

Disfunctioneren en begeleiding
De rechter stelt nog eens vast dat disfunctioneren concreet moet blijken uit verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken. En dan moet de werknemer de mogelijkheid krijgen door middel van begeleiding, trainingen of opleidingen het functioneren aan te passen aan de wensen en eisen van de werkgever.
In dit concrete geval was het logisch geweest als de werkgever de werkneemster na terugkomst van een zwangerschapsverlof in een gereorganiseerd bedrijf goed had begeleid.
De kantonrechter vindt dat de werkneemster wel heeft aangetoond dat ze trainingen en opleidingen wilde volgen omdat ze in het verleden ook diverse deelcertificaten heeft behaald. Het is de werkgever die niet meewerkt: toen de werkneemster een eerder gevolgde training nogmaals wilde volgen, heeft de werkgever hier lange tijd niet op gereageerd en haar daarna ook niet de mogelijkheid geboden om de training alsnog te volgen.

Geen tijd voor verbetertraject
De rechter oordeelt dat de werkneemster niet voldoende tijd heeft gekregen om de door de werkgever vereiste bekwaamheden (voor zover zij deze niet zou bezitten) eigen te maken omdat ze na haar verlof terugkeerde in een gereorganiseerde werkomgeving onder een nieuwe leidinggevende en geconfronteerd werd met een verkeersongeluk met de daarop gevolgde arbeidsongeschiktheid.

Hoe nu verder?
De rechter wijst het verzoek tot ontbinding af. En dat betekent dat de partijen toch met elkaar verder moeten. Als dat niet lukt, zullen ze alsnog gezamenlijk tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst moeten zien te komen.

LJN BR1194
Kantonrechter Haarlem
Disfunctioneren na zwangerschapsverlof
Eerste aanleg
27 mei 2011

 

Door mr. Ingrid Kooijman 
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.