Kamp vraagt polder advies over hun cao’s

0

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vraagt advies aan werkgeversorganisaties en de vakbeweging over de cao-afspraken die zij zelf maken.

De Sociaal-Economische Raad (SER), waarin zowel de sociale partners zitten als onafhankelijke deskundigen, wordt gevraagd het draagvlak voor de cao-afspraken tegen het licht te houden. Ook wil Kamp van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid weten of er makkelijker afgeweken kan worden van algemeen geldende sectorafspraken.

De minister heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Een Kamermeerderheid heeft eind vorig jaar aangegeven te willen bekijken of bedrijven via afspraken met vakbonden makkelijker moeten kunnen afwijken van sector-cao’s.

Kamp benadrukt wel dat hij het een goede zaak vindt dat werkgevers en vakbonden cao-afspraken maken, omdat het zorgt voor arbeidsrust en het mogelijk maakt sociaaleconomische ontwikkelingen te stimuleren. Maar de VVD-bewindsman wil voorkomen dat algemeen verbindend verklaarde cao’s voor een sector ,,een te strak keurslijf” vormen voor ondernemingen die met hun werknemers andere afspraken willen maken.

De minister wil nu van de Stichting van de Arbeid weten hoe meer maatwerk en flexibiliteit geboden kan worden aan partijen die willen afwijken van een sector-cao. In juni wil hij de voorwaarden hiervoor gaan vaststellen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.