Kamp voorzichtig met werkgeversbijdrage kinderopvang

0

Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij CDA en gedoogpartner PVV, wil werkgevers houden aan de afspraak dat ze een derde van de kosten van kinderopvang betalen.

Maar volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) levert dit niets op en hij waarschuwde donderdag in een Kamerdebat voor lastenverzwaring voor het bedrijfsleven.

Nu betalen werkgevers ongeveer een vijfde, terwijl bij invoering van de Wet kinderopvang in 2005 is afgesproken dat de overheid, ouders en bazen ieder een derde deel voor hun rekening nemen. De komende jaren wordt fors bezuinigd op de kinderopvang, omdat de overheid hier telkens te maken heeft met kostenoverschrijdingen. Hierdoor wordt de crèche en gastouder voor alle ouders duurder, maar vooral voor hogere inkomens.

Optrekken van de werkgeversbijdrage

Het optrekken van de werkgeversbijdrage naar 33 procent betekent volgens Kamp echter een lastenverzwaring van 350 miljoen euro. Het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV heeft volgens hem juist afgesproken dat de lasten voor ondernemers niet mogen stijgen om het economisch herstel niet te dwarsbomen.

Daarom moet volgens de VVD-bewindsman die 350 miljoen elders op de begroting worden weggehaald om het terug te geven aan werkgevers, bijvoorbeeld via verlaging van de vennootschapsbelasting. PvdA-politica Mariëtte de Hamer zei dat Kamp maar met suggesties moet komen, omdat anders niet aan de wet wordt voldaan.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum toonde zich ingenomen met toezeggingen van de minister hierover. Maar volgens hem is het zaak dat de werkgeversbijdrage die de overheid int, ook wordt doorgespeeld naar alle ouders.

Bezuinigingen

In de bezuinigingsplannen van Kamp op de kinderopvangtoeslag zijn vanaf 2013 niet meer alle ouders ervan verzekerd dat ze ten minste een derde van kosten vergoed krijgen. De toeslag wordt straks voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf ongeveer 90.000 euro afgebouwd tot nul voor inkomens vanaf 130.000 euro.

Van Hijum vroeg Kamp om voor dit plan dat 100 miljoen euro zou moeten opleveren, alternatieven te zoeken. Ook op verzoek van de VVD en PVV zegde de minister vervolgens toe de mogelijkheden te onderzoeken om te besparen door strenger te kijken naar de manier waarop uren gedeclareerd worden in de kinderopvang.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.