Is HR klaar voor de Participatiewet?

2

De Participatiewet verplicht werkgevers de komende jaren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Is HR klaar voor deze nieuwe medewerkers? Lees tips om je voor te bereiden op een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand.

Staatssecretaris Klijnsma: ‘Mensen met een beperking zijn te lang “geparkeerd” in een uitkering of geïsoleerd geraakt van onze arbeidsmarkt. Ik ben daar niet van. Iedereen moet de kans krijgen volwaardig mee te doen. Bij voorkeur in een reguliere baan.’

Wat is de Participatiewet? Bekijk het filmpje.
Lees en bekijk interviews met Staatssecretaris Klijnsma over de Participatiewet.

Strategisch HR beleid
Door de Participatiewet ontstaat er een nieuwe  belangrijke pijler voor werkgevers: optimale arbeidsparticipatie door alle doelgroepen. Dit betekent dat HR zijn strategisch HR beleid daar op zal moeten aanpassen. Dus ook nieuwe keuzes maken op strategisch niveau voor de duurzame inzetbaarheid van arbeidsgehandicapten. Tips om je voor te bereiden op de Participatiewet:
– Geef arbeidsmobiliteit een belangrijke rol in het personeelsbeleid.
– Maak specifiek personeelsbeleid voor mensen met een arbeidsbeperking.
– Benut de wet- en regelgeving ter bevordering van de arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen.
– Onderzoek of je al medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst hebt.
– Inventariseer wie je arbeidsgehandicapte werknemers zijn.
– Inventariseer welke werknemers met een arbeidsbeperking vallen onder de Participatiewet.
– Inventariseer of je al aan het quotum voldoet. Voldoe je nog niet aan het quotum, inventariseer dan de mogelijkheden om hier aan te kunnen voldoen.
– Onderzoek welke (aanvullende) werkzaamheden/functies je beschikbaar kan stellen voor mensen met een arbeidsbeperking.
– Lees je in op nieuw jargon zoals arbeidsinclusie, arbeidsvermogen, loonwaarde en tegenprestatie.

Best practice
Zoek contact met andere bedrijven die al mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben en verzamel best practices. Kijk hoe je deze ervaringen kan toepassen in je eigen organisatie.
Lees onder dit artikel het interview met Aart van der Gaag van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO in NRC Handelsblad van 3 oktober 2014.

Beluister het Radio 1 interview met Aart van der Gaag over verdringing door de Participatiewet.

Vooroordelen wegnemen
Neem vooroordelen op de werkvloer weg over mensen met een arbeidsbeperking. Besef dat werknemers het misschien moeilijk accepteren als indiensttreding van een arbeidsgehandicapte hen direct raakt in hun werk.

Multidisciplinair denken en werken
De gemiddelde HR professional is misschien nog niet zo bekend met de nieuwe doelgroepen die de arbeidsmarkt betreden. Bijvoorbeeld mensen met psychische klachten. Deze klachten zijn voor velen vaak blijvend. Arbeidsgehandicapten hebben een stigma en het is voor de HR professional al een enorme taak om die stempel uit te wissen. Daarom moet de HR professional multidisciplinair gaan denken en werken. Daarvoor is sociaal juridische kennis nodig en kennis van arbeidspsychologie.

OBron: Rijksoverheid NRC Handelsblad Radio 1

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. R Zwaanswijk op

  Het wordt steeds moeilijker gemaakt door Klijnsma. We moeten medewerkers al veel langer door laten werken, helemal met de versnelde verhoging van de AOW leeftijd en dan nog eens EXTRA banen creeren.
  Ik zou graag de hoge hoed van mevrouw Klijnsma willen lenen, om die banen er uit te kunnen toveren.

 2. Kasper Doppen op

  Een goed en helder artikel voor werkgevers die nog zoekenden zijn omtrent deze wet. Ik geloof echter dat dit bericht niet helemaal klopt. De gemeenten gaan een doelgroepregister opstellen, en slechts de personen die in dit register staan vermeldt (in eerst instantie Wajong, daarna personen op de wachtlijst voor Wsw en pas als laatst personen uit de bijstand) tellen mee voor het quotum dat eventueel wordt ingesteld. Een werkgever kan dus in geen enkele mogelijkheid nu al voldoen aan het quotum. Het is goed om te inventariseren welke personen met een arbeidsbeperking al in de organisatie aanwezig zijn, om eventueel samen met hun te kijken hoe een grotere toestroom van de doelgroep uit de Participatiewet in goede banen kan worden geleid. Als HR consultant van Peperclip ben ik hier nu voor een grote organisatie mee bezig die zoekende is naar de juiste invulling van de wet, rekening houdend met de geringe plannen die meeste gemeenten tot nu toe hebben. Pas vanaf 1 januari 2015 zal blijken hoe de samenwerking met gemeenten gaat werken, en pas dan kunnen organisaties (die te alle tijde erg afhankelijk zijn van gemeenten, aangezien zij verantwoordelijk worden voor deze wet) zich daar op aanpassen. We gaan het zien!