Innovatiescan beoordeelt innovatievermogen organisatie

0

Hay Group heeft in samenwerking met Exser een scan ontwikkeld om de innovatiekracht van een organisatie te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren.

De scan richt zich niet op de inhoudelijke kant van innovatie (waarbij men onderzoekt in welke markt een bedrijf het beste een product of dienst kan ontwikkelen), maar op het vermogen van een organisatie om succesvol te innoveren.

Volgens Herman Koning van Hay Group is de nieuwe innovatiescan een diagnose-instrument om te meten hoe het gesteld is met het innovatieklimaat- en innovatiepotentieel van een organisatie. ‘We vragen aan medewerkers op alle niveaus en het management om online een aantal vragen in te vullen. Die vragen zijn gericht op een drietal peilers. Het eerste wat we willen weten is de stijl van het management: is er alleen maar een cultuur van behouden of geeft het management juist water en voedingsstoffen aan nieuwe ideeën? Het tweede wat we willen weten is het klimaat in de organisatie en de manier van samenwerken: in hoeverre staat men open voor nieuwe ideeën en in hoeverre worden die ideeën constructief besproken? In sommige organisaties heerst een cultuur van ‘zo doen we dat hier nu eenmaal al jaren’, en dat is geen goede basis voor innovatie. Het derde waar we naar kijken is de procedurele kant van innovatie: van wie wordt verwacht dat er nieuwe ideeën ontwikkeld worden, wie neemt de vervolgbeslissingen, enzovoort.’
Samen met een cijfermatige analyse van hoe het bedrijf en de markt waarin het opereert ervoor staat, wordt dan een score bepaald.

Resultaten

In een ideale situatie scoren bedrijven op alle punten een 4 (op een schaal van 1-4), zegt Herman Koning: ‘Maar soms scoren bedrijven ergens minder goed op en dan gaan we in gesprek. Eerst willen we weten of ze de resultaten herkennen. Vervolgens gaan we proberen de resultaten te interpreteren en er duiding aan te geven, want alleen de droge constatering zegt niet zoveel. Op dat moment gaan we alle uitkomsten dus doorharken met het management om te kijken welke aanpassingen er gedaan moeten worden om toch de juiste basisvoorwaarden voor succesvolle innovatie te krijgen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er bij het personeel wel goede ideeën leven, maar dat leidinggevenden die de kop indrukken omdat ze geen vertrouwen hebben in R&D. Daar kun je dan iets aan doen.’
Volgens Koning is innovatie in Nederland soms lastig omdat je er je hoofd boven het maaiveld voor moet uitsteken: ‘Je moet dingen ter discussie durven stellen, en dat is niet altijd even makkelijk. Mijn ervaring is dat er zelden een gebrek aan goede ideeën is, maar wel vaak een gebrek aan leidinggevende capaciteiten om ervoor te zorgen dat die ideeën ook doorontwikkeld worden.’

Formuleren innovatieambitie

‘Vernieuwing en ontwikkeling zijn voor bedrijven de kern voor groei en waardecreatie. Toch hebben veel organisaties grote moeite met het formuleren van een passende innovatieambitie die aansluit op de bedrijfsstrategie. Op het pad van agenda naar concrete te vermarkten winstgevende producten of diensten gaat veel mis. Hierdoor raken serieuze kansen onnodig verloren. Divers onderzoek geeft aan dat de innovatie door Nederlandse bedrijven verder achterop raakt, dit is een serieuze bedreiging. Ook het inrichten van een effectief innovatieproces en het creëren van een werkklimaat dat innovatie stimuleert en mogelijk maakt, blijken vaak lastige opgaven. Het fundament voor succesvolle innovatie ligt bij de leiders van het bedrijf die deze juiste set van organisatorische en culturele condities hiervoor weten te realiseren.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.