Identificeer en faciliteer mobiele medewerkers

0

Waar moet je als organisatie met betrekking tot ‘mobiel’ mee beginnen? Een pragmatische drie-stappen-aanpak biedt houvast.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een smartphone, en 1 op de 7 Nederlanders heeft een tablet. Mobiele mogelijkheden zijn belangrijk en vele medewerkers verwachten dat hun werkgever hen daarin tegemoet komt. Uit onderzoek blijkt immers dat 30% van de Nederlandse werknemers een eigen apparaat, zoals smartphone, laptop of iPad, voor werkdoeleinden gebruikt. Maar hoe ga je hier als organisatie nu mee om?

Consultancybureau Altimeter heeft onderzoek gedaan naar de verschillende typen mobiele gebruikers. Aan de hand daarvan heeft het bureau een handleiding opgesteld voor het vormgeven van een geschikte strategie.

Onderzoek van Altimeter, uitgevoerd door Chris Silva en Jessica Groopman, toont dat er drie soorten mobiele gebruikers zijn.

  • De groep ‘gebruikers’ bestaat vooral uit kenniswerkers die behoefte hebben aan kennis en informatie. Deze groep moet overal en altijd snel en makkelijk toegang kunnen krijgen tot relevante informatie.
  • Veld- en verkoopmedewerkers hebben behoefte aan samenwerking. Zij willen snel informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast is het belangrijk dat aantekeningen en rapporten snel gemaakt en (op de juiste plek) opgeslagen kunnen worden.
  • Leidinggevenden en technici hebben behoefte aan flexibiliteit. Zij hebben hun vaste pc of laptop ingeruild voor een tablet die ze mee naar vergaderingen en (interne) klantbezoeken kunnen nemen. Deze groep heeft behoefte aan een vrijwel complete pc-ervaring op mobiele apparaten.

Iedere groep heeft specifieke behoeften aan software, apps en tools.

De onderzoekers stellen dat een juiste mobiele strategie uit drie stappen bestaat:

  1. Audit: Welke mobiele behoeften zijn er binnen de organisatie? Wat is de huidige stand van zaken? Wat krijgt prioriteit?
  2. Rollen bepalen: Medewerkers worden ingedeeld naar soort mobiele gebruiker. Welke behoeften hebben zij? Waar moet rekening mee worden gehouden?
  3. Het kiezen van een leverancier. Welke techniek is er nodig om aan de behoeften van organisatie en medewerkers te voldoen?

In het rapport worden de verschillende rollen nader uitgewerkt en worden verschillende case-studies beschreven. Het volledige rapport (18 pagina’s) is op Slideshare te bekijken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.