‘HR-professionals zouden een GGZ EHBO-training moeten volgen’

2

HR-professionals hebben geen tot nauwelijks kennis van psychologische problematiek, hoewel zij de eersten zijn die zich zouden moeten bekommeren om het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Chief Human Resources Officer Noma Bruton is van mening dat HR-professionals in staat zouden moeten zijn om psychische stoornissen te signaleren en daarop actie te ondernemen.

In vrijwel iedere organisatie is tegenwoordig een EHBO-doos aanwezig en zijn medewerkers getraind in reanimeren. Organisaties zijn echter totaal niet voorbereid op het identificeren en helpen van medewerkers met psychische problemen. En dat terwijl – volgens het Trimbos instituut 1 op de 5 volwassenen in Nederland in het afgelopen jaar een psychische aandoening had. Bijna de helft (43%) van de Nederlanders zal in zijn of haar leven last hebben of krijgen van een psychische aandoening. Binnen iedere organisatie zullen dus psychische stoornissen regelmatig voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld een stemmingsstoornis, een angststoornis of een stoornis door het gebruik van alcohol of drugs zijn. Ziekteverzuim als gevolg van psychische aandoeningen kost de samenleving jaarlijks 2,7 miljard euro.

Terugdringen stigma
HR kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de geestelijke gezondheid op de werkvloer door het terugdringen van het stigma rondom psychische aandoeningen. Stigmatisering is vaak het gevolg van een gebrek aan kennis. HR kan en moet een rol spelen bij het anders gaan denken over geestesziekten.

Als het stigma verdwijnt zijn medewerkers met een psychische aandoening eerder genegen om zich te laten behandelen. Nu laat slechts een klein gedeelte zich behandelen.

GGZ EHBO training
Bruton pleit voor het volgen van een psychologische EHBO training. Je leert dan psychologische problemen te herkennen en krijgt inzicht in de gevolgen van het probleem. Verder krijg je methodieken aangereikt om het gesprek aan te gaan en hoe je reageert op en omgaat met psychische stoornissen. Verder leer je naar welke instanties je kunt doorverwijzen voor professionele hulp.

Van een trainingsdeelnemer wordt niet verwacht dat deze reageert als een psycholoog. Je kunt echter wel vroegtijdig problemen signaleren en de betreffende medewerker bijstaan in het vervolgtraject.

Bron: Blogging4jobs

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Birgitte van de Water op

    Sorry, maar dit lijkt mij in eerste instantie een noodzakelijkheid voor de direct leidinggevende. Hij/zij moet signalen op tijd leren herkennen en hier gepast actie op te ondernmen. Natuurlijk is het altijd goed als de HR professional op de hoogte is van allerlei maatschappleike ontwikelingen. Dit lijkt mij trouwens ook een voorwaarde zodat de HR PROFESSIONAL zijn/haar werk goed kan uitvioeren. Maar allereerst dient de direct leidinggevende adequaat te reageren en dat laat nu nog vaak te wensen over met alle gevolgen van dien (vaak onnodig langdurig verzuim van medewerker).   

  2. Peter Yntema op

    Met het gevaar dat er verkeerde ‘diagnoses’ worden gesteld door ongekwalificeerde mensen die denken ‘het te weten’. Natuurlijk zal een zekere mate van psychologische kennis helpen om werknemers beter te kunnen inschatten en te helpen. Maar daar is ook een stuk empathie voor nodig..