HR niet klaar voor Het Nieuwe Werken

1

De HR-cyclus in de starre vorm van verplichte gesprekken werkt niet bij Het Nieuwe Werken. Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek dat RGO deed naar Het Nieuwe Werken onder 23 organisaties. Er liggen nog wat aandachtspunten voor HR-professionals, blijkt uit dit onderzoek.

HR-cyclus

Het volgen van een HR-cyclus waarin doelstellingen met de medewerker worden besproken en afgesproken is gemeengoed, evenals een tussentijds functioneringsgesprek en een afsluitend  beoordelingsgesprek. Het correct formuleren van de juiste (groei)doelstellingen en teamdoelstellingen blijkt in praktijk echter zeer onderbelicht. Zo worden de individuele doelstellingen en die van het team bijna nergens aan elkaar gerelateerd. Ook het SMART maken van doelstellingen wordt in de praktijk als lastig ervaren. Daarnaast ontbreekt in bijna elke situatie het meten en bijsturen van de doelstellingen en het hierover communiceren met de betreffende medewerker(s).

Doelstellingen
De omslag in de beoordeling van de organisatieleden is duidelijk merkbaar. Maar om van een inputgerichte naar een outputgerichte gesprekscyclus over te schakelen, is het van belang dat alle organisatieleden, al dan niet onder begeleiding van HRM, een eenduidig begrip krijgen van de termen resultaatgebieden, resultaatmaatstaven en doelstellingen. Om in het verlengde hiervan een coachende, motiverende aanspreekcultuur te ontwikkelen, vraagt een hoge mate van taakvolwassenheid van de medewerkers en daarmee voldoende kennis en zelfvertrouwen in het formuleren van persoonlijke doelstellingen.

Nieuwe rol
HRM blijkt hierin een nieuwe rol te vervullen. In veel gevallen is de HRM een strategisch adviesorgaan geworden en worden de individuele personeelszaken via een shared service center afgehandeld. Over het algemeen blijkt dat de leiders echter niet snel en graag het advies van de HRM adviseur overnemen. Hier ligt een schone taak voor HRM om zichzelf niet alleen te bekwamen in de inhoudelijke kant van de cyclus, maar juist ook in het persoonlijk ondernemerschap als HRM zijnde.

Bron: Kweekel Advies & Training in samenwerking met RGO.nu

Lees ook:
In vijf stappen naar een betere beoordelingscyclus

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. wil'fred bastiani op

    Waarom gaat het zo vaak fout ? Dat blijkt uit het volgende : ‘Om in het verlengde hiervan een coachende, motiverende aanspreekcultuur te ontwikkelen, vraagt een hoge mate van taakvolwassenheid van de medewerkers en daarmee voldoende kennis en zelfvertrouwen in het formuleren van persoonlijke doelstellingen.’ Dat is niet de taak en verantwoordelijkheid van een medewerker. Deze opmerking geeft al aan dat HR zelf incapabel is binnen haar werkveld. Ga dus eerst zelf aan de slag voordat je je bemoeit met ande3rmans resultaten.