HR en marketing hebben veel gemeen

0

De bijdragen van de disciplines HR en marketing worden regelmatig ondergewaardeerd. Beide afdelingen hebben wel eens moeite hun toegevoegde waarde te laten zien, maar zijn volgens Andy Bird absoluut noodzakelijk voor het succes van iedere organisatie.

Marketing streeft ernaar organisaties klantgericht te laten werken. Maar die klantgerichtheid zit in medewerkers. Nauwe samenwerking tussen HR en marketing lijkt dus niet meer dan logisch.

HR kan op haar beurt weer veel leren van marketing. Zeker op het gebied van personeelswerving. Zo is het bouwen aan een employer brand noodzakelijk om de organisatie goed te positioneren op de arbeidsmarkt. Marketing streeft naar het aantrekken en behouden van klanten. HR streeft naar het aantrekken en behouden van medewerkers.

Een van de kernprincipes van marketing is dat je de klant centraal stelt bij alles wat je doet. Hiertoe moet je als marketeer begrijpen hoe de ‘customer journey’, de reis van bewustwording, naar oriëntatie, aankoop en ambassadeurschap, tot stand komt. HR en recruitment moeten op dezelfde wijze kijken naar potentiële medewerkers. Hoe komt de voorkeur voor een werkgever tot stand? Waar zoekt men naar een (nieuwe) baan? Welke factoren spelen daarbij een rol? Hoe wil men solliciteren? Hoe wordt een medewerker ambassadeur? Dat betekent marketingtechnieken gebruiken om houding en gedrag van kandidaten in kaart te brengen en te beïnvloeden. De propositie en communicatie spelen vervolgens een grote rol bij het overhalen tot solliciteren en het vervolgens motiveren van de sollicitant als medewerker.

Voor beide disciplines geldt dat het belangrijk is inzicht te hebben in behoeften en motivaties en daarop in te spelen met een passend aanbod. HR moet daarop het functieprofiel en arbeidsvoorwaarden aanpassen en een carrièrepad uitzetten. Het employer brand moet aantrekkelijk zijn voor potentiële medewerkers, maar tegelijkertijd weergeven hoe het werken bij de organisatie er écht  uitziet.

Als HR dit doet leidt dit tot meer tevreden en betrokken medewerkers. Effectieve marketing leidt tot meer gemotiveerde klanten. En daar ontmoeten de twee disciplines elkaar weer. Het is essentieel dat het organisatiemerk overeenstemt met de in- en externe waarden. Als een organisatie haar beloften aan klanten wil nakomen moet zij ervoor zorgen dat medewerkers dat waarmaken. Om de communicatie richting klanten geloofwaardig te laten zijn, moeten ontevreden medewerkers zich niet continu negatief uiten over hun werkgever op bijvoorbeeld Facebook of Twitter.

Traditioneel hebben marketing en HR niet veel met elkaar te maken. Maar ze hebben elkaar nodig om hun doelstellingen te behalen. Door vaker marketing-technieken te gebruiken zullen organisaties meer focus leggen op de behoeften en motivaties van medewerkers en klanten. Door samen te werken kunnen beide afdelingen hun meerwaarde veel meer laten zien.

Het artikel staat in het Engelse HR Magazine.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.