Holland Casino mag boek ex-werknemer niet vooraf inzien

0

Als een bedrijf denkt dat een werknemer zijn geheimhoudingsbeding in een publicatie gaat schenden, is dat nog geen reden om vooraf inzage te krijgen. Dat kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen of als daarover afspraken zijn gemaakt in de arbeids- of beëindigingsovereenkomst.

De situatie

Een ex-medewerker van Holland Casino had in zijn arbeidsovereenkomst en in de beëindigingsovereenkomst een geheimhoudingsbeding staan. Hij heeft een boek geschreven over zijn tijd bij Holland Casino.

De vordering

Holland Casino vraagt als voormalig werkgever in kort geding inzage in het manuscript van het te publiceren boek. Het bedrijf vreest reputatieschade en wil nu vooral bekijken of de ex-werknemer van plan is gegevens te publiceren die hij, vanwege het geheimhoudingsbeding, niet openbaar mag maken. Er is al het een en ander op Facebook verschenen en Holland Casino denkt door de voorinzage zeer waarschijnlijk te kunnen bewijzen dat de ex-werknemer zijn geheimhoudingsbeding gaat schenden. Er is dus sprake van een reële dreiging.

Het oordeel

Het verzoek om voorinzage van het boek is gebaseerd op artikel 843a Rechtsvordering (Rv). Op grond van dat artikel kan iemand die daar belang bij heeft inzage, een afschrift of een uittreksel vragen van bepaalde stukken. Degene die de stukken heeft, hoeft geen inzage te geven als een goede rechtsbedeling op een andere manier kan worden gewaarborgd, zonder de verschaffing van de gevraagde gegevens.

Nooit toestemming nodig voor publicatie

De rechter oordeelt dat Holland Casino geen rechtmatig belang heeft om inzage te eisen.
Uit het recht op vrije meningsuiting in de grondwet volgt dat niemand van tevoren toestemming nodig heeft om iets te publiceren. Artikel 10 van het EVRM sluit toetsing niet honderd procent uit maar uit de rechtspraak blijkt dat toetsing zelden toegestaan wordt.
In dit geval zijn er geen bijzondere, zeer zwaarwegende belangen van het bedrijf naar voren gekomen die een inzage vooraf rechtvaardigen.

Afspraken in beëindigingsovereenkomst

In een beëindigingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over voorinzage van dergelijke publicaties maar dat is hier niet gebeurd.
De rechter wijst de gevorderde inzage af en de werknemer mag het boek publiceren. Uiteraard kan Holland Casino alsnog naar de rechter stappen als blijkt dat het boek uiteindelijk toch informatie bevat waarmee het geheimhoudingsbeding wordt geschonden.

Meer over dit onderwerp:

>  Bewijs onrechtmatige concurrentie: geen inzage in administratieve bescheiden

LJN BU1436
Kantonrechter Rotterdam
Inzagerecht niet gepubliceerd boek
Kort geding
25 oktober 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.