Hoge vergoeding na kort dienstverband: C=3

2

Een werknemer die nog maar 1,5 jaar in dienst is, krijgt een hoge ontslagvergoeding mee.

Redenen voor het toekennen van zo’n hoge ontslagvergoeding zijn het ontslag na zo’n korte diensttijd en het feit dat de werkgever hem, ondanks zwaar weer voor het bedrijf ,toch een riante bonusregeling aanbood.

De situatie

Een werknemer is sinds september 2008 voor onbepaalde tijd in dienst bij werkgever.
In 2009 heeft hij de voor dat jaar geldende maximale bonus ontvangen van € 50.000. Begin 2010 wordt een bonusregeling afgesproken die aanzienlijk hoger dan die over 2009: een maximale bonus van € 100.000. 
In maart 2010 krijgt de werknemer te horen dat zijn dienstverband vanwege de slechte financiële situatie van het bedrijf niet wordt voortgezet. De werkgever dient een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter.

Het ontbindingsverzoek

De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege veranderde omstandigheden, onder toekenning van een vergoeding van € 25.177.

Het tegenverzoek

De werknemer verzet zich niet tegen de ontbinding. Maar hij verzoekt de kantonrechter wel om toekenning van een veel hogere vergoeding: ruim € 200.000. Hij geeft daarbij aan dat hij door de werkgever bij zijn vorige werkgever is ‘weggelokt’ en dat er bepaalde toezeggingen zijn gedaan, die de werkgever nu niet nakomt.

Het oordeel

Omdat beide partijen de ontbinding willen, wijst de kantonrechter het verzoek toe maar wel onder onder toekenning van een hogere vergoeding: € 98.030,88. Die vergoeding is gebaseerd op C=3.
De werkgever heeft aangegeven dat eind 2009 de slechte financiële situatie van de onderneming duidelijk werd.  Ondanks die penibele situatie had de werkgever blijkbaar, genoeg vertrouwen in de werknemer om ook daarna nog een hogere bonusregeling met de werknemer overeen te komen.
Daarmee valt niet te rijmen dat de werkgever de werknemer in maart opeens meedeelt dat hij ontslagen wordt. Tezamen met het feit dat de werkgever het dienstverband al na korte tijd beëindigt, is dat reden genoeg voor een hoge ontslagvergoeding.
Het ‘weglokken’ van de werknemer bij zijn vorige werkgever is geen reden voor  een hogere vergoeding. De arbeidsvoorwaarden die hem werden geboden waren beter dan bij zijn vorige werkgever en een dergelijke overstapt brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. De werknemer is hoog opgeleid en heeft ruime ervaring, zodat hij zich bewust moet zijn van de risico’s van de overstap. Deze risico’s heeft hij bewust aanvaard, aldus de kantornechter.

LJN BN5748
Kantonrechter Arnhem
Hoge ontslagvergoeding: C=3
Eerste aanleg
2 juni 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties