Hoge eisen aan inspanning werkgever bij boventalligheid

0

Als bij een reorganisatie functies vervallen, moet de werkgever zich tot het uiterste inspannen om voor de werknemers een andere, passende baan te vinden.

De situatie

Een werkneemster is sinds 1986 in dienst bij een van de grootste reisorganisaties van Nederland. In bijna 25 jaar is ze opgeklommen van reserveringsmedewerkster tot hoofd Backoffice met een salaris van € 4.671. Omdat de werkgever de organisatie wil herstructureren wordt ze gevraagd mee te werken aan het opstellen van een adviesaanvraag voor de or. In die aanvraag staat onder meer dat er functies komen te vervallen maar dat de medewerkers een vervangende en passende functie krijgen aangeboden. De functie van de werkneemster zal veranderen in hoofd Customer Contact Center (CCC).
In april 2010 blijkt dat de werkneemster de functie niet automatisch krijgt, maar dat ze eerst moet solliciteren. De werkgever laat weten dat ze zich niet ongerust hoeft te maken.
Na een sollicitatiegesprek wordt de medewerkster afgewezen en wordt een veel minder ervaren supervisor aangesteld als hoofd CCC. Volgens de werkgever scoort de werkneemster minder ‘uitgesproken’ op de functie-eisen. De werkgever geeft haar zes maanden – betaald – de tijd om ander werk te vinden. Als dat niet lukt, zal er een ontbindingsverzoek worden ingediend onder het aanbod van een vergoeding van € 107.406.

Het verzoek

De werkgever verzoekt nu om ontbinding wegens veranderingen in de omstandigheden. Door de toenemende concurrentie moet de werkgever zijn concurrentiepositie verstevigen en daarom is onder andere besloten de afdeling CCC te herstructureren. De werkgever stelt dat de functie van hoofd CCC, waar de werkneemster op moest solliciteren, nogal afwijkt van haar oude functie en dat de werkneemster op de essentiële onderdelen minder geschikt werd geacht dan de benoemde kandidaat.

Het verweer

De werkneemster vindt dat als de overeenkomst wordt ontbonden ze recht heeft op een vergoeding van € 229.231 (C=2).
Ze verweert zich uitgebreid tegen wat de werkgever stelt. Uit de diverse conceptversies van de adviesaanvraag bleek steeds duidelijk dat zij de nieuwe functie van hoofd CCC zou krijgen. En opeens werd ze geconfronteerd met het feit dat ze moest solliciteren naar de functie. Door de geruststellende opmerkingen van de werkgever was de sollicitatie in haar ogen slechts een formaliteit. Ze betwist ook haar ongeschiktheid voor de functie. De functie van hoofd CCC is niet nieuw omdat er dezelfde (ongebruikelijke) 0,9 FTE voor staat, en het een combinatie is van taken die de werkneemster al allemaal heeft bewezen eigen te zijn.
Naast haar ruime ervaring heeft de werkneemster afgelopen vier jaar bonussen ontvangen voor behaalde targets. Kortom, het is volgens haar onbegrijpelijk hoe de werkgever heeft gehandeld en haar na bijna 25 jaar zomaar buitenspel zet. De aangeboden vergoeding is niet redelijk.

Het oordeel

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent de de werkneemster de gevraagde vergoeding van € 229.231 toe. Er is geen vruchtbare basis meer om nog samen te werken.
De rechter benadrukt dat een werkgever al het mogelijke moet doen om een werknemer, wiens functie komt te vervallen, een andere, passende functie aan te bieden. Als dat niet gebeurt, zal zich dat vertalen in de correctiefactor van de ontbindingsvergoeding.
De rechter gaat er op basis van de aangeleverde informatie vanuit dat de werkgever de functie van hoofd CCC heeft toegezegd.
De werkgever heeft in deze hele kwestie onzorgvuldig gehandeld, onder meer door op het laatste moment de adviesaanvraag zonder overleg te wijzigen. Daarnaast had de werkgever de werkneemster ook een assessment kunnen laten doen om haar capaciteiten voor de functie goed te kunnen beoordelen. Zeker omdat de werkneemster bij het bedrijf een succesvolle loopbaan van bijna 25 jaar achter de rug heeft en zij ook veel ervaring heeft in leidinggevende functies.
Ook na de afwijzing van de werkneemster heeft de werkgever zich niet genoeg ingespannen bij het zoeken van een nieuwe betrekking.

LJN BP5392
Kantonrechter Haarlem
Inspanningsplicht bij boventalligheid
Eerste aanleg
17 februari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.