Hoge C-factor (C=2,5) als compensatie voor dienstjaren voor faillissement

0

Een kort dienstverband leidt nog wel eens tot toekenning van een vergoeding met een hoge C-factor.

De kantonrechter rekende de jaren die de werknemer bij het bedrijf had gewerkt voor het failliet ging en overgenomen werd, niet mee in de ontslagvergoeding. Maar omdat dat leidde tot een onbillijk resultaat, verhoogde de rechter de C-factor aanzienlijk.

De situatie

Een werknemer is vanaf 2004 werkzaam bij een hotelketen. Als de keten in 2009 failliet gaat, worden de hotels overgenomen door Melbourne. Daar komt de werknemer per 1 juli 2009  in dienst als hotel manager.
Bij een reorganisatie verdwijnt de functie van hotel manager verdwijnen per 1 juli 2010. De werknemer is volgens Melbourne niet geschikt voor de hogere functie van General manager en er is ook geen andere passende functie beschikbaar. Melbourne verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden en biedt de werknemer daarbij een vergoeding aan van € 5.298,69.  Daarin zijn de dienstjaren van voor het faillissement niet meegerekend.

Het verweer

De werknemer wil dat de kantonrechter het verzoek afwijst, of hem een hogere vergoeding toekent. Hij vindt dat ook zijn dienstjaren van voor het faillissement in de ontslagvergoeding moeten worden meegenomen.

Het oordeel

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent aan de werknemer een vergoeding toe van € 13.250. Die is gebaseerd op een hoge correctiefactor: C=2,5. Een dergelijke hoge factor is  eerder toegepast bij een kort dienstverband.
De dienstjaren voor het faillissement zijn niet meegenomen in de berekening van de vergoeding omdat dat in strijd met de wet zou zijn (art. 7:666 BW). Overigens is daar in de jurisprudentie geen overeenstemming over.
Maar het niet meetellen van de eerdere dienstjaren levert volgens de kantonrechter wel een onredelijke situatie op. De werknemer heeft zich zowel voor als na het faillissement volledig ingezet voor het hotel. Daarnaast is het vervallen van zijn functie op onnodige harde wijze aan de werknemer medegedeeld. De kantonrechter ziet in die twee aspecten aanleiding voor de hoge correctie-factor.

JAR 2010/222
Kantonrechter Haarlem
Dienstjaren voor faillissement art 7:666 BW
Eerste aanleg
15 juli 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.