Hoe bijen het principe dat iedereen zijn eigen perceptie van de werkelijkheid heeft illustreren

3

Employer branding begint bij de cultuur van een organisatie. Echter, iedereen heeft een andere perceptie van de cultuur van een organisatie. Iedereen heeft zijn eigen mening of visie daarop.
Dit verschillend kijken naar cultuur kan perfect geïllustreerd worden door bijen. Bijen zien namelijk ultraviolette straling die mensen ontgaat. Het gevolg is dat zij een bloem heel anders zien dan wij. En zo gaat dat dus ook met de cultuur van een organisatie.

Hoe mensen een bloem zien: 
 
 
 
 
 
Hoe bijen een bloem zien (ultraviolette straling):
Bij het beoordelen van een cultuur nemen medewerkers hun eigen waarden, normen en ervaringen mee. Een medewerker die bij Google gewerkt heeft, zal heel anders naar de cultuur van zijn huidige organisatie kijken dan de medewerker die bij ABN Amro heeft gewerkt.
De boodschap die je als organisatie wilt uitdragen wordt door iedereen anders gepercipieerd. Dit betekent dat de boodschap via verschillende kanalen, personen, systemen en in verschillende stijlen overgebracht moet worden. Iedere medewerker moet in aanraking komen met de boodschap die je als organisatie over wilt brengen. En om te zorgen dat deze effectief overgebracht wordt is veel praten, veel vragen stellen aan medewerkers, noodzakelijk.
Het complete artikel is te vinden op fistfuloftalent

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Henk Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

  De perceptie van mensen wordt onder meer ingekleurd door opvoeding en scholing, eerdere ervaringen, gedeelde ervaringen van anderen en de mate waarin men denkt met een waargenomen situatie om te kunnen gaan.
  Daarnaast kunnen ook nog (mogelijk deels gebaseerd op percepties uit het verleden) een aantal persoonlijkheidsfactoren een bijdrage leveren aan perceptie (bijvoorbeeld: optimisme-pessimisme).

  Ter ondersteuning van een aantal culturele waarden en normen binnen de organisatie is het essentieel helder en doelgroepgericht te (kunnen) communiceren. Het gaat hierbij niet alleen om het “horen” (= zintuigelijke prikkel), maar ook om het “verstaan” (= begrijpen). “Beeldend spreken” door het gebruik van bij de doelgroep passende metaforen kan hierbij helpen.

  Een belangrijk fenomeen is dat een grote meerderheid van de mensen graag “ergens bij wil horen”. Denk hierbij onder meer aan de “voetbalsupporters” die zich graag willen (kunnen) identificeren met een winnend team.

 2. Marcel La Lau op

  Volgens mij zijn de echtgenoten verplicht verzekerd. In de situaties dat er vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding mogelijk geen sprake is van een echte dienstbetrekking, is er voor de Wet Loonbelasting sprake van een fictieve dienstbetrekking (art. 4 sub e juncto art. 2h Uitvoeringsbesluit LB). In bijvoorbeeld de Werkloosheidswet is in artikel 5 een zelfde passage opgenomen als in artikel 4 Wet LB. Naar mijn idee betekent dit dat de meewerkende echtgenoten als werknemer worden aangemerkt.

  Nu de aanwijsregeling DGA voor hen niet van toepassing is (geen statutair bestuurder, vaak ook geen aandelen), moet de conclusie zijn dat zij verplicht verzekerd zijn.

 3. Mirjam van de Langerijt op

  De regeling aanwijzing DGA is inderdaad niet van toepassing. Maar de conclusie Marcel La Lau is ietwat te kort door de bocht mijns inziens.

  Wel van toepassing is Rariteitenbesluit art 8 (niet verzekerd als de dienstbetrekking wordt overheerst door een familieverhouding.
  Er is een wijziging in de zeer recente jurisprudentie waar te nemen op dit punt.
  Zie bijv: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:10894 en de daarin genoemde zaken. Dit zijn allemaal uitkeringszaken; dus als het op uitkering aankomt geeft UWV vaak eerst niet thuis (tevergeefs in aantal van de genoemde gevallen).